23 jul 2015 11:29

23 jul 2015 17:43

Nämndeman dömd även i hovrätten

Döms för våldtäkt mot barn på behandlingshem i Skövde

DOMSLUT. Under torsdagen dömdes den före detta nämndemannen för våldtäkt mot barn. Mannen döms till ett tvåårigt fängelsestraff och 110 000 kronor i skadestånd till den 17-åriga flickan. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens tidigare dom.

Mannen döms för våldtäkt på en 17-årig flicka på det behandlingshem där han själv arbetade. Att brottsrubriceringen är våldtäkt mot barn beror på att flickan var tvångsintagen och under 18 år. I juni överklagade mannen tingsrättens dom och hänvisade till att samlaget var frivilligt. Mannen menar också att han inte kände till att flickan var omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga, och att gärningen därmed inte var brottslig. En stor fråga för åklagaren har därför varit att övertyga hovrätten om mannens kännedom kring flickans tvångsplacering.

Troligtvis fall för HD

Under torsdagen beslutade Göta hovrätt om att gå på tingsrättens linje och döma mannen. Man menar att det rör sig om ett likgiltighetsuppsåt. Det betyder att man inte tror att mannen skulle ha agerat annorlunda, även med kännedom om att den 17-åriga flickan stod under hans vård och tillsyn på grund av ett myndighetsbeslut.

– Det är det som fäller honom, säger mannens advokat Pontus Ljunggren.

Pontus Ljunggren står fast vid att det rör sig om samtycke, och att bedömningen av brottet som våldtäkt mot barn är felaktig.

– Vi delar inte den rubriceringen. Vi menar att brottet inte går under någon rubricering alls, säger han till SLA.

Pontus Ljunggren säger att mycket talar för att han och hans klient kommer att begära prövningstillstånd inom de närmsta veckorna. Det är det första steget innan en överklagan kan lämnas in till Högsta domstolen.

Även vapenbrott

Mannen döms även för ringa vapenbrott och brott mot vapenlagen. Vid en husrannsakan hade han både ammunition och en revolver som han saknade tillstånd för. Mannen har tidigare lämnat sitt parti och uppdraget som nämndeman i Skaraborgs tingsrätt. Tills domen vinner laga kraft förblir mannen häktad. SLA har sökt åklagare Maria Sterup utan framgång. Till TT sa hon om tingsrättens fängelsedom:

– Jag tycker gott man kunde ha lagt på några månader.

Mannen döms för våldtäkt på en 17-årig flicka på det behandlingshem där han själv arbetade. Att brottsrubriceringen är våldtäkt mot barn beror på att flickan var tvångsintagen och under 18 år. I juni överklagade mannen tingsrättens dom och hänvisade till att samlaget var frivilligt. Mannen menar också att han inte kände till att flickan var omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga, och att gärningen därmed inte var brottslig. En stor fråga för åklagaren har därför varit att övertyga hovrätten om mannens kännedom kring flickans tvångsplacering.

Troligtvis fall för HD

Under torsdagen beslutade Göta hovrätt om att gå på tingsrättens linje och döma mannen. Man menar att det rör sig om ett likgiltighetsuppsåt. Det betyder att man inte tror att mannen skulle ha agerat annorlunda, även med kännedom om att den 17-åriga flickan stod under hans vård och tillsyn på grund av ett myndighetsbeslut.

– Det är det som fäller honom, säger mannens advokat Pontus Ljunggren.

Pontus Ljunggren står fast vid att det rör sig om samtycke, och att bedömningen av brottet som våldtäkt mot barn är felaktig.

– Vi delar inte den rubriceringen. Vi menar att brottet inte går under någon rubricering alls, säger han till SLA.

Pontus Ljunggren säger att mycket talar för att han och hans klient kommer att begära prövningstillstånd inom de närmsta veckorna. Det är det första steget innan en överklagan kan lämnas in till Högsta domstolen.

Även vapenbrott

Mannen döms även för ringa vapenbrott och brott mot vapenlagen. Vid en husrannsakan hade han både ammunition och en revolver som han saknade tillstånd för. Mannen har tidigare lämnat sitt parti och uppdraget som nämndeman i Skaraborgs tingsrätt. Tills domen vinner laga kraft förblir mannen häktad. SLA har sökt åklagare Maria Sterup utan framgång. Till TT sa hon om tingsrättens fängelsedom:

– Jag tycker gott man kunde ha lagt på några månader.

  • Thea Mossige-Norheim