27 jul 2015 21:40

28 jul 2015 12:51

Oklarheter i Cementas ansökan

Naturvårdsverket kräver kompletteringar

Naturvårdsverket anser att Cementas ansökan om fortsatt tillstånd och utökad täktverksamhet är ofullständig och måste kompletteras.

Det är i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen som myndigheten beskriver att man anser att Cementas ansökan behöver kompletteras för att undanröja oklarheter kring hur Natura 2000-området vid Klasborgs ängar och Våmbs ängar påverkas av en utökad brytningsverksamhet i framtiden. Detta för att domstolen ska kunna göra en samlad bedömning som är fullständig och exakt, skriver Naturvårdsverket i sitt yttrande.

Naturvårdsverket anser bland annat att det i Cementas ansökan saknas detaljerad redovisning av hur omgrävningen av Hålldammsbäcken påverkar hög- och lågvattenflöden samt den årstidsvisa variationen i Våmbsbäcken.

Naturvårdsverket efterfrågar även en redogörelse för hur grundvattennivåer kommer att påverkas efter att kalkstenstäkten är avslutad, samt även förslag från Cementa på skyddsåtgärder och kontrollprogram som rör bedömningar av påverkan och eventuella skaderisker kopplade till Natura 2000-områdets vegetation.

Cementas nuvarande brytningstillstånd går ut 2017. Bolagets ansökan om fortsatt brytning har hittills orsakat en omfattande debatt om verksamhetens effekter och följder.

Det är i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen som myndigheten beskriver att man anser att Cementas ansökan behöver kompletteras för att undanröja oklarheter kring hur Natura 2000-området vid Klasborgs ängar och Våmbs ängar påverkas av en utökad brytningsverksamhet i framtiden. Detta för att domstolen ska kunna göra en samlad bedömning som är fullständig och exakt, skriver Naturvårdsverket i sitt yttrande.

Naturvårdsverket anser bland annat att det i Cementas ansökan saknas detaljerad redovisning av hur omgrävningen av Hålldammsbäcken påverkar hög- och lågvattenflöden samt den årstidsvisa variationen i Våmbsbäcken.

Naturvårdsverket efterfrågar även en redogörelse för hur grundvattennivåer kommer att påverkas efter att kalkstenstäkten är avslutad, samt även förslag från Cementa på skyddsåtgärder och kontrollprogram som rör bedömningar av påverkan och eventuella skaderisker kopplade till Natura 2000-områdets vegetation.

Cementas nuvarande brytningstillstånd går ut 2017. Bolagets ansökan om fortsatt brytning har hittills orsakat en omfattande debatt om verksamhetens effekter och följder.