28 jul 2015 06:00

28 jul 2015 06:00

126:e störst på vindkraft

ENERGI

Av landets 290 kommuner är Skövde 126:e störst på vindkraft. Det visar siffror som Svensk Vindenergi sammanställer varje år. I slutet av 2014 fanns sex vindkraftverk med elcertifikat i Skövde. Inget nytt togs i bruk under året.

Under första halvåret 2015 levererade vindkraften tack vare goda vindar el motsvarande 12 procent av elanvändningen i Sverige. Vid årsskiftet fanns det totalt 2 961 vindkraftverk i landet, vilket är 321 stycken fler än förra året. Då fanns det vindkraft i 175 kommuner, medan 115 inte hade någon vindkraft alls.

Flera faktorer såsom vindförhållanden, yta och befolkningstäthet avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun. Kommunen med mest vindkraft är Ockelbo.

Av landets 290 kommuner är Skövde 126:e störst på vindkraft. Det visar siffror som Svensk Vindenergi sammanställer varje år. I slutet av 2014 fanns sex vindkraftverk med elcertifikat i Skövde. Inget nytt togs i bruk under året.

Under första halvåret 2015 levererade vindkraften tack vare goda vindar el motsvarande 12 procent av elanvändningen i Sverige. Vid årsskiftet fanns det totalt 2 961 vindkraftverk i landet, vilket är 321 stycken fler än förra året. Då fanns det vindkraft i 175 kommuner, medan 115 inte hade någon vindkraft alls.

Flera faktorer såsom vindförhållanden, yta och befolkningstäthet avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun. Kommunen med mest vindkraft är Ockelbo.