28 jul 2015 06:00

29 jul 2015 14:51

Två av fyra erbjuder sommarskola

Flera orsaker till utebliven sommarundervisning

Huvudsyftet med sommarskola är att fler högstadieelever ska få gymnasiebehörighet. Två av Skövdes kommuns fyra högstadieskolor erbjuder sommarundervisning, ett beslut som ligger på respektive rektor att fatta.

Trots att regeringen gav skolverket 150 miljoner i ökat stöd till sommarskolor, är det bara en tredjedel av pengarna som använts. Det uppger Ekot. Orsaken är att få av landets skolor ansöker om stödet.

Helenaskolan och Vasaskolan är de skolor i Skövde som erbjuder sina högstadieelever sommarskola. Susanne Linder, rektor på Helenaskolan, säger att hon tror att pappersarbete kan vara en av anledningarna till varför så få skolor tar del av de öronmärkta pengarna. Antal elever på sommarskolan, antal ämnen respektive elev läser och varje lärares behörighet ger olika ekonomiska medel. Och pengarna rekvireras i efterhand.

– Det blir en otroligt stor administration kring det, säger Susanne Linder.

”Väl använda pengar”

Susanne Linder tror att svårigheten att rekrytera lärare kan vara ytterligare en orsak till att man väljer bort sommarskolan. Det är svårt i vanliga fall, och är extra svårt inför sommaren. En obehörig lärare ger inte heller ekonomiskt stöd till sommarskolan. Men Susanne Linder tror inte riktigt på de som säger att sommarskolan inte behövs.

– Jag tror verkligen att man kan förändra elevers motivation om man gör det på rätt sätt. Jag anser att det här är väl använda pengar.

I år fick Helenaskolan fler anmälningar till sommarskolan än förra året. Det beror delvis på att man i fjol erbjöd sin verksamhet till andra skolors elever. Nu vill man satsa på de egna eleverna, även om några från förra sommaren ville vara med även i år.

– Vi sade inte nej till dem. Men arbetet med motivation hänger ihop med den egna skolan. Vi har sett att elever helst vill gå i sommarskola i sin egen skola, säger Susanne Linder.

Stor arbetsbörda

Anne-Maarit Nyman, rektor på Stöpenskolan, säger att anledningen till årets uteblivna sommarskola beror på en helrenovering av skolan som tagit mycket kraft. Veckan efter sommaravslutningen fortsatte arbetet för lärarna med att flytta in i de nya lokalerna.

– Vi vill inte slita ut lärarna. Det man lägger på dem utöver det traditionella heltidsjobbet blir extraarbete, säger Anne-Maarit Nyman.

I det här fallet rörde det sig om prioriteringar.

– Det beror inte på ovilja, utan på att vi vill kunna fokusera på hösten, säger hon.

Efterfrågan på sommarskola var låg på Stöpenskolan. En elev erbjöds extraundervisning innan skolstart, men tackade nej. Nästa år ser Anne-Maarit Nyman ingen anledning till att inte erbjuda sommarverksamhet.

Trots att regeringen gav skolverket 150 miljoner i ökat stöd till sommarskolor, är det bara en tredjedel av pengarna som använts. Det uppger Ekot. Orsaken är att få av landets skolor ansöker om stödet.

Helenaskolan och Vasaskolan är de skolor i Skövde som erbjuder sina högstadieelever sommarskola. Susanne Linder, rektor på Helenaskolan, säger att hon tror att pappersarbete kan vara en av anledningarna till varför så få skolor tar del av de öronmärkta pengarna. Antal elever på sommarskolan, antal ämnen respektive elev läser och varje lärares behörighet ger olika ekonomiska medel. Och pengarna rekvireras i efterhand.

– Det blir en otroligt stor administration kring det, säger Susanne Linder.

”Väl använda pengar”

Susanne Linder tror att svårigheten att rekrytera lärare kan vara ytterligare en orsak till att man väljer bort sommarskolan. Det är svårt i vanliga fall, och är extra svårt inför sommaren. En obehörig lärare ger inte heller ekonomiskt stöd till sommarskolan. Men Susanne Linder tror inte riktigt på de som säger att sommarskolan inte behövs.

– Jag tror verkligen att man kan förändra elevers motivation om man gör det på rätt sätt. Jag anser att det här är väl använda pengar.

I år fick Helenaskolan fler anmälningar till sommarskolan än förra året. Det beror delvis på att man i fjol erbjöd sin verksamhet till andra skolors elever. Nu vill man satsa på de egna eleverna, även om några från förra sommaren ville vara med även i år.

– Vi sade inte nej till dem. Men arbetet med motivation hänger ihop med den egna skolan. Vi har sett att elever helst vill gå i sommarskola i sin egen skola, säger Susanne Linder.

Stor arbetsbörda

Anne-Maarit Nyman, rektor på Stöpenskolan, säger att anledningen till årets uteblivna sommarskola beror på en helrenovering av skolan som tagit mycket kraft. Veckan efter sommaravslutningen fortsatte arbetet för lärarna med att flytta in i de nya lokalerna.

– Vi vill inte slita ut lärarna. Det man lägger på dem utöver det traditionella heltidsjobbet blir extraarbete, säger Anne-Maarit Nyman.

I det här fallet rörde det sig om prioriteringar.

– Det beror inte på ovilja, utan på att vi vill kunna fokusera på hösten, säger hon.

Efterfrågan på sommarskola var låg på Stöpenskolan. En elev erbjöds extraundervisning innan skolstart, men tackade nej. Nästa år ser Anne-Maarit Nyman ingen anledning till att inte erbjuda sommarverksamhet.

  • Thea Mossige-Norheim