29 jul 2015 18:04

30 jul 2015 06:50

Färre åsknedslag sparar pengar

Kylig sommar påverkar

Den svala sommaren har vissa positiva effekter. Kallt väder = färre åsknedslag.

Åskan kan vara både mäktig och fruktad – inte minst för brandrisken – men även för hemelektroniken. Med åsknedslag kommer skador på elektronik, som tv, modem och datorer som ett brev på posten.

2014 var en riktig åsksommar, med höga temperaturer både i luften och i vattnet. 158 000 blixturladdningar registrerades då av SMHI fram till den 22 juli – att jämföra med knappt 14 000 i år.

Försäkringsbolagen har märkt en nedgång av anmälningarna på grund av åska. Kostnaderna har till och med minskat från 32 miljoner kronor förra sommaren till drygt sju miljoner kronor i år. Fram till 1 juli i år fick Länsförsäkringar in 900 åskrelaterade skador, att jämföra med 2 500 samma period i fjol.

I Sverige åskar det i genomsnitt mellan 5 och 20 dagar om året.

Minst antal åskdagar har de nordvästra fjällen. Sverige träffas av omkring hundratusen blixtnedslag varje år.

Åskan kan vara både mäktig och fruktad – inte minst för brandrisken – men även för hemelektroniken. Med åsknedslag kommer skador på elektronik, som tv, modem och datorer som ett brev på posten.

2014 var en riktig åsksommar, med höga temperaturer både i luften och i vattnet. 158 000 blixturladdningar registrerades då av SMHI fram till den 22 juli – att jämföra med knappt 14 000 i år.

Försäkringsbolagen har märkt en nedgång av anmälningarna på grund av åska. Kostnaderna har till och med minskat från 32 miljoner kronor förra sommaren till drygt sju miljoner kronor i år. Fram till 1 juli i år fick Länsförsäkringar in 900 åskrelaterade skador, att jämföra med 2 500 samma period i fjol.

I Sverige åskar det i genomsnitt mellan 5 och 20 dagar om året.

Minst antal åskdagar har de nordvästra fjällen. Sverige träffas av omkring hundratusen blixtnedslag varje år.

  • Per Warvlin

Följ åsknedslagen

Det finns sidor på internet där man kan följa åskoväder, Här är en av dem: http://www.lightningmaps.org/blitzortung/europe/index.php?bo_page=map&lang=en

Källa: LightningMaps.org