29 jul 2015 14:26

29 jul 2015 14:26

Het vattenfråga

VA-plan får kritik

Skövdebon Sture Grönblad kritiserar kommunen för att inte ta ställning i Vätternvatten-frågan. Han anser att dricksvattnet hotas om planer på gruvbrytning vid Vättern blir av.

Skövde tätort får sitt dricksvatten från Vättern. Sture Grönblad menar att risken för en långsiktig förorening av dricksvattnet är stor om gruvbytningen vid Gränna blir av, och att kommunen bör ta egna initiativ för att bibehålla vattenkvalitén i Vättern. Grönblad sitter i kommunfullmäktige i Skövde för Miljöpartiet, men brevet är skrivet som privatperson. Miljöpartiet i Skövde har tidigare gjort ett remissyttrande på kommunens plan för vatten och avlopp. De anser här att frågor om dricksvattenkvalitén inte tas på allvar.

Skövde tätort får sitt dricksvatten från Vättern. Sture Grönblad menar att risken för en långsiktig förorening av dricksvattnet är stor om gruvbytningen vid Gränna blir av, och att kommunen bör ta egna initiativ för att bibehålla vattenkvalitén i Vättern. Grönblad sitter i kommunfullmäktige i Skövde för Miljöpartiet, men brevet är skrivet som privatperson. Miljöpartiet i Skövde har tidigare gjort ett remissyttrande på kommunens plan för vatten och avlopp. De anser här att frågor om dricksvattenkvalitén inte tas på allvar.

  • Thea Mossige-Norheim