29 jul 2015 07:00

29 jul 2015 09:42

Veckan utan betygshets

Sommarskola som tänker långsiktigt

Inför förra sommaren testade Helenaskolan ett nytt sätt att bedriva sommarskola. Istället för att fokusera på enskilda betyg, satsade man på att ge eleverna förståelse kring sin egen skolgång – något som visat sig leda till både ökad motivation och förbättrade studieresultat.

Veckan efter midsommar samlades 19 högstadieelever i Helenaskolan. Sommarlovet var på paus. Tillbaka till skåpen, korridoren, klassrummen. Men tillsammans med åtta lärare, en socialpsykolog och en studie- och yrkesvägledare, väntade en annan slags skolvecka.

– Det här är för de som känner att skolan inte är till för mig, eller undrar vad de ska med skolan till. Under veckan försöker vi verkligen ta reda på vad det beror på, säger rektor Susanne Linde.

De flesta sommarskolor satsar på att höja icke-godkända betyg, men ur elevhälsoarbetet på Helenaskolan växte idén om att jobba mer preventivt. Målgruppen är elever som behöver hjälp med motivationen inför nästa läsår.

Se sin egen roll

Vid sidan om studiemoment som känns extra svåra, eller skoluppgifter som inte hunnits med, sker djupintervjuer och samtal. Maria Viklund är socialpsykolog på skolan. Hennes intervjuarbete under veckan fokuserar på att ge eleverna en känsla av sammanhang.

– Man kanske inte riktigt vet varför man går i skolan. Man bara går dit. Det handlar om att skapa förståelse kring sin egen situation och vad man kan göra av den, säger hon.

Samtalen handlar mycket om att försöka konkretisera känslor. Varför känner jag som jag gör? Kanske känner en elev ett motstånd för matte, som egentligen beror på svårigheter att förstå ett visst räknesätt.

– Vi försöker synliggöra de här motstånden. Då kan vi stoppa blockeringar och i stället skapa en lust att lära, säger Maria Viklund.

Det som kommer fram under intervjuerna tar hon sedan upp med berörda lärare efter sommaren.

Ibland sker samtalen ihop med både henne och studie- och yrkesvägledaren. Kanske har eleven en önskan om vad hen vill göra i framtiden. Samtalen ska sätta ord på hur man kan uppnå det genom studier. För de som kanske inte har några speciella drömmar arbetar Maria Viklund mycket med att synliggöra elevens förmågor.

Stora framsteg

Spanska- och engelskaläraren Marie-Louise Silverstrand är med och samordnar sommarskolan. Hon har sett stora förbättringar av både motivation, förmåga att ta till sig kunskap och studieresultat bland de som gick sommarskolan förra året. Förklaringen ligger i insikterna om vad man kan ha skolan till, tror hon.

– Det kan handla om att inse jag vill bli kock, och sedan förstå vilka ämnen man kan fokusera på för att nå dit. Då gör det hela skolupplevelsen mer positiv.

Marie-Louise Silverstrand har även märkt av ett större självförtroende hos eleverna. Exempelvis frågar de i större utsträckning när det är något de inte förstår.

Elevutvärderingarna efter årets sommarskola är mycket positiva. Att bli sedd, att bli lyssnad på, är något som eleverna värderat extra högt. De som har lyssnat är medarbetarna på Helenaskolan.

– De har gjort ett fantastiskt jobb. De kommer ju in och arbetar på sommarledigheten. Det finns ett genuint intresse från dem att göra det här, säger rektor Susanna Linder.

Nästa år blir det tredje med den här modellen. En ny sommar betyder nya elever som snart ska börja sista året på högstadiet. För dem kommer framtiden närmare.

Veckan efter midsommar samlades 19 högstadieelever i Helenaskolan. Sommarlovet var på paus. Tillbaka till skåpen, korridoren, klassrummen. Men tillsammans med åtta lärare, en socialpsykolog och en studie- och yrkesvägledare, väntade en annan slags skolvecka.

– Det här är för de som känner att skolan inte är till för mig, eller undrar vad de ska med skolan till. Under veckan försöker vi verkligen ta reda på vad det beror på, säger rektor Susanne Linde.

De flesta sommarskolor satsar på att höja icke-godkända betyg, men ur elevhälsoarbetet på Helenaskolan växte idén om att jobba mer preventivt. Målgruppen är elever som behöver hjälp med motivationen inför nästa läsår.

Se sin egen roll

Vid sidan om studiemoment som känns extra svåra, eller skoluppgifter som inte hunnits med, sker djupintervjuer och samtal. Maria Viklund är socialpsykolog på skolan. Hennes intervjuarbete under veckan fokuserar på att ge eleverna en känsla av sammanhang.

– Man kanske inte riktigt vet varför man går i skolan. Man bara går dit. Det handlar om att skapa förståelse kring sin egen situation och vad man kan göra av den, säger hon.

Samtalen handlar mycket om att försöka konkretisera känslor. Varför känner jag som jag gör? Kanske känner en elev ett motstånd för matte, som egentligen beror på svårigheter att förstå ett visst räknesätt.

– Vi försöker synliggöra de här motstånden. Då kan vi stoppa blockeringar och i stället skapa en lust att lära, säger Maria Viklund.

Det som kommer fram under intervjuerna tar hon sedan upp med berörda lärare efter sommaren.

Ibland sker samtalen ihop med både henne och studie- och yrkesvägledaren. Kanske har eleven en önskan om vad hen vill göra i framtiden. Samtalen ska sätta ord på hur man kan uppnå det genom studier. För de som kanske inte har några speciella drömmar arbetar Maria Viklund mycket med att synliggöra elevens förmågor.

Stora framsteg

Spanska- och engelskaläraren Marie-Louise Silverstrand är med och samordnar sommarskolan. Hon har sett stora förbättringar av både motivation, förmåga att ta till sig kunskap och studieresultat bland de som gick sommarskolan förra året. Förklaringen ligger i insikterna om vad man kan ha skolan till, tror hon.

– Det kan handla om att inse jag vill bli kock, och sedan förstå vilka ämnen man kan fokusera på för att nå dit. Då gör det hela skolupplevelsen mer positiv.

Marie-Louise Silverstrand har även märkt av ett större självförtroende hos eleverna. Exempelvis frågar de i större utsträckning när det är något de inte förstår.

Elevutvärderingarna efter årets sommarskola är mycket positiva. Att bli sedd, att bli lyssnad på, är något som eleverna värderat extra högt. De som har lyssnat är medarbetarna på Helenaskolan.

– De har gjort ett fantastiskt jobb. De kommer ju in och arbetar på sommarledigheten. Det finns ett genuint intresse från dem att göra det här, säger rektor Susanna Linder.

Nästa år blir det tredje med den här modellen. En ny sommar betyder nya elever som snart ska börja sista året på högstadiet. För dem kommer framtiden närmare.

  • Thea Mossige-Norheim