01 aug 2015 06:00

01 aug 2015 06:00

Hårdare P-regler i city

SKÖVDE: Förbudsskylt skapade förvirring

Förra veckan sattes en skylt om stoppförbud upp på Torggatan, något som irriterade företagare på platsen. Först i går sattes en av de kompletterande trafikskyltarna upp.

Parkeringsförbud har tidigare gällt på platsen, men den nya skylten innebar även förbud mot att stanna. Fastighetsägaren Christer Rapp och Gustaf Wikblom, centrumledare för Skövde City, har kontor i närheten.

– Vi undrade till exempel hur leveransbilar skulle tolka skylten, säger Christer Rapp.

Det var främst tystnaden från kommunens sida som väckte funderingar.

– Beslutet var inte kommunicerat med oss som arbetar här, säger Gustaf Wikblom.

Tillåtet stiga på och av

I själva verket var tanken att stoppförbudet skulle gälla tillsammans med en av- och påstigningszon samt en lastplats. Under fredagen, samma dag som SLA kontaktade kommunen i frågan, sattes den rätta skylten upp, som även indikerar plats för på- och avstigning.

– Vi visste inte att de hade andra planer. Men nu är vi nöjda, säger Christer Rapp.

I dagarna ska även skylten om lastplats sättas upp.

– Men de nya P-reglerna gäller inte förrän på måndag och det vet våra parkeringsvärdar, säger Ingvar Johansson, trafikhandläggare på Skövde kommun.

Anledningen till de nya reglerna är att flera fordon parkerat på sträckan, trots parkeringsförbud, vilket har hindrat varutransporter.

Snart ska Christer Rapp och Gustaf Wikblom ha ett möte med kommunen. Då vill de skapa förståelse för vilka parkeringsmöjligheter som behövs för både fastighetsskötsel och företagare i centrum, där de menar att det råder brist på korttidsparkeringar och lastningsmöjligheter. Ingvar Johansson säger att det är svårt att få till fler gatuparkeringar.

– Vi har en trång stadskärna. Det finns inte många fler platser att välja på än de vi redan har.

Parkeringsförbud har tidigare gällt på platsen, men den nya skylten innebar även förbud mot att stanna. Fastighetsägaren Christer Rapp och Gustaf Wikblom, centrumledare för Skövde City, har kontor i närheten.

– Vi undrade till exempel hur leveransbilar skulle tolka skylten, säger Christer Rapp.

Det var främst tystnaden från kommunens sida som väckte funderingar.

– Beslutet var inte kommunicerat med oss som arbetar här, säger Gustaf Wikblom.

Tillåtet stiga på och av

I själva verket var tanken att stoppförbudet skulle gälla tillsammans med en av- och påstigningszon samt en lastplats. Under fredagen, samma dag som SLA kontaktade kommunen i frågan, sattes den rätta skylten upp, som även indikerar plats för på- och avstigning.

– Vi visste inte att de hade andra planer. Men nu är vi nöjda, säger Christer Rapp.

I dagarna ska även skylten om lastplats sättas upp.

– Men de nya P-reglerna gäller inte förrän på måndag och det vet våra parkeringsvärdar, säger Ingvar Johansson, trafikhandläggare på Skövde kommun.

Anledningen till de nya reglerna är att flera fordon parkerat på sträckan, trots parkeringsförbud, vilket har hindrat varutransporter.

Snart ska Christer Rapp och Gustaf Wikblom ha ett möte med kommunen. Då vill de skapa förståelse för vilka parkeringsmöjligheter som behövs för både fastighetsskötsel och företagare i centrum, där de menar att det råder brist på korttidsparkeringar och lastningsmöjligheter. Ingvar Johansson säger att det är svårt att få till fler gatuparkeringar.

– Vi har en trång stadskärna. Det finns inte många fler platser att välja på än de vi redan har.

  • Thea Mossige-Norheim