03 aug 2015 07:00

03 aug 2015 12:45

Arla sänker mjölkpriset igen

Arlas avräkningspris på mjölk i augusti kommer att sänkas med 8,6 öre. Detta är ytterligare ett steg i en utveckling som bekymrar mjölkbönderna.

Arlas mjölkbönder kommer att få sämre betalt för sin produkt. Sänkningen av mjölkpriset gäller för både konventionell och ekologisk mjölk. Den förra blir nu drygt tre procent billigare och den senare drygt två procent.

Louise C-B Hellström, mjölkbonde och ordförande för Arlas Skaraborgskrets, konstaterar att marknadsläget knappast gynnar svensk mjölkproduktion.

– Arla väger in tre fjärdedelar av all mjölk i Sverige, men har inte lika stor marknadsandel här. Istället exporterar Arla mycket av den mjölken till priser som just nu är riktigt dåliga.

Hon är bekymrad över försäljningen av svenska mejeriprodukter.

– Det hade varit fantastiskt om de svenska konsumenterna valde genomgående det svenska, oavsett om det är mjölk eller ost eller vad det är.

Det ryska embargot har lett till att mer utländska mejeriprodukter hamnar på den svenska marknaden. Hon menar också att obalansen mellan utbud och efterfrågan, som uppstått sedan produktionskvoterna togs bort i april, ytterligare har ökat konkurrensen.

– Politiskt kan man göra mycket mer. Man ska vara rädd om mjölkproduktionen i Sverige.

Mjölkbönderna drabbas olika hårt, men ingen har det lätt.

– Vi har olika förutsättningar allihop. Min man och jag håller igen på precis alla kostnader.

”Konkurrensutsatta från alla håll”

Mjölkproducenten Bo Staaf ser negativt på utvecklingen och han håller med om att svensk mjölk är hotad.

– Alla våra produkter är ju på en världsmarknad och är konkurrensutsatta från alla håll.

Han hyser förhoppning om att EU:s och Rysslands bojkotter ska ta slut.

– Det här som uppstått nu kommer inte gå över det närmsta halvåret, men det måste det göra. Jag är inte glad som mjölkproducent.

Trots att han försöker anpassa sig till de nya villkoren på en ostadig marknad är det inte lätt. Han skulle behöva leja arbetskraft och köpa nya maskiner, men ekonomin tryter.

– Det här är nog den värsta svängningen under mina år som bonde. Ljuspunkterna är inte många. Den enda är att djuren får mycket foder nu.

Arlas mjölkbönder kommer att få sämre betalt för sin produkt. Sänkningen av mjölkpriset gäller för både konventionell och ekologisk mjölk. Den förra blir nu drygt tre procent billigare och den senare drygt två procent.

Louise C-B Hellström, mjölkbonde och ordförande för Arlas Skaraborgskrets, konstaterar att marknadsläget knappast gynnar svensk mjölkproduktion.

– Arla väger in tre fjärdedelar av all mjölk i Sverige, men har inte lika stor marknadsandel här. Istället exporterar Arla mycket av den mjölken till priser som just nu är riktigt dåliga.

Hon är bekymrad över försäljningen av svenska mejeriprodukter.

– Det hade varit fantastiskt om de svenska konsumenterna valde genomgående det svenska, oavsett om det är mjölk eller ost eller vad det är.

Det ryska embargot har lett till att mer utländska mejeriprodukter hamnar på den svenska marknaden. Hon menar också att obalansen mellan utbud och efterfrågan, som uppstått sedan produktionskvoterna togs bort i april, ytterligare har ökat konkurrensen.

– Politiskt kan man göra mycket mer. Man ska vara rädd om mjölkproduktionen i Sverige.

Mjölkbönderna drabbas olika hårt, men ingen har det lätt.

– Vi har olika förutsättningar allihop. Min man och jag håller igen på precis alla kostnader.

”Konkurrensutsatta från alla håll”

Mjölkproducenten Bo Staaf ser negativt på utvecklingen och han håller med om att svensk mjölk är hotad.

– Alla våra produkter är ju på en världsmarknad och är konkurrensutsatta från alla håll.

Han hyser förhoppning om att EU:s och Rysslands bojkotter ska ta slut.

– Det här som uppstått nu kommer inte gå över det närmsta halvåret, men det måste det göra. Jag är inte glad som mjölkproducent.

Trots att han försöker anpassa sig till de nya villkoren på en ostadig marknad är det inte lätt. Han skulle behöva leja arbetskraft och köpa nya maskiner, men ekonomin tryter.

– Det här är nog den värsta svängningen under mina år som bonde. Ljuspunkterna är inte många. Den enda är att djuren får mycket foder nu.

  • Jesper Sydhagen