03 aug 2015 16:27

03 aug 2015 16:34

Korkade fotbollsplaner på Lillegården

Byte av underlag ska ge mer speltid

Nästa generation konstgräs kommer att placeras på två av Lillegårdens fotbollsplaner.
– Det är första gången vi använder korkgranulat på en plan i Sverige, säger leverantören Arto Näätsaari.

Miljökrav försenade arbetet med konstgräsplanerna på Lillegården, men nu är arbetet i gång på C- och D-planerna.

I den 40 millimeter tjocka konstgräsmattan kommer det att finnas ett tunt sandlager. Det täcks med ett lager granulatkorn av kork (totalt 250 kubikmeter) som behandlats med het ånga. Korken drar inte åt sig vatten och anses vara miljövänlig.

– Det är en ren naturprodukt. Vi lade kork på planer i Holland och Norge för ett år sedan. Nu vet vi hur det beter sig och planerna här i Skövde blir de första i Sverige med korkgranulat, säger Arto Näätssari, vd för firman Saltex.

På många planer består granulaten av olika gummimaterial, men det finns även betydligt dyrare material.

– Branschen söker hela tiden alternativ till gummit. Kostnadsmässigt ligger korken mitt emellan, säger Näätssari.

Vattentätt

Under konstgräset placeras ett 23 millimeter tjockt sviktskikt av plastmaterial och under det kommer det att finnas en vattentät fiberduk som leder bort vattnet.

– Det kommer att finnas dräneringar mellan planerna och vid sidan. De leder till en brunn där det går att ta vattenprover. Planerna blir helt täta, säger Marco Enell, produktionschef vid Skanska.

Under måndagen inleddes arbetet. Gräsmattan ska skalas av och sedan tas matjorden, i snitt 18 centimeter, bort och läggs på ytan bakom de tre klubbhusen. Belysningsstolpen samt träden mellan planerna tas bort vilket gör att det blir en stor yta på cirka 16 000 kvadratmeter, som även ska kunna användas som ett sportfält.

Hela kalaset kostar 14 miljoner och ska vara klart sista oktober.

– Det här betyder mycket. Vi har brist på fotbollsplaner under slutet och början av säsongen, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP).

Är det inte synd att riva upp två fina gräsplaner?

– Visst, men vi hade inte fått plats med två helt nya planer på Lillegården.

Miljökrav försenade arbetet med konstgräsplanerna på Lillegården, men nu är arbetet i gång på C- och D-planerna.

I den 40 millimeter tjocka konstgräsmattan kommer det att finnas ett tunt sandlager. Det täcks med ett lager granulatkorn av kork (totalt 250 kubikmeter) som behandlats med het ånga. Korken drar inte åt sig vatten och anses vara miljövänlig.

– Det är en ren naturprodukt. Vi lade kork på planer i Holland och Norge för ett år sedan. Nu vet vi hur det beter sig och planerna här i Skövde blir de första i Sverige med korkgranulat, säger Arto Näätssari, vd för firman Saltex.

På många planer består granulaten av olika gummimaterial, men det finns även betydligt dyrare material.

– Branschen söker hela tiden alternativ till gummit. Kostnadsmässigt ligger korken mitt emellan, säger Näätssari.

Vattentätt

Under konstgräset placeras ett 23 millimeter tjockt sviktskikt av plastmaterial och under det kommer det att finnas en vattentät fiberduk som leder bort vattnet.

– Det kommer att finnas dräneringar mellan planerna och vid sidan. De leder till en brunn där det går att ta vattenprover. Planerna blir helt täta, säger Marco Enell, produktionschef vid Skanska.

Under måndagen inleddes arbetet. Gräsmattan ska skalas av och sedan tas matjorden, i snitt 18 centimeter, bort och läggs på ytan bakom de tre klubbhusen. Belysningsstolpen samt träden mellan planerna tas bort vilket gör att det blir en stor yta på cirka 16 000 kvadratmeter, som även ska kunna användas som ett sportfält.

Hela kalaset kostar 14 miljoner och ska vara klart sista oktober.

– Det här betyder mycket. Vi har brist på fotbollsplaner under slutet och början av säsongen, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (FP).

Är det inte synd att riva upp två fina gräsplaner?

– Visst, men vi hade inte fått plats med två helt nya planer på Lillegården.