03 aug 2015 21:00

03 aug 2015 21:00

Krånglande trafikljus åtgärdade

NYHETER: Problem med trafikljus i Skövde

Gult blinkande i stället för rött eller grönt – under en vecka har trafikljusen i ett par korsningar i centrala Skövde krånglat. Men på måndagseftermiddagen skulle problemen vara åtgärdade.

På Kungsgatan, som just byggts om, har trafikljusen krånglat fram och tillbaka i en veckas tid. Ungefär lika länge har det varit fel på trafikljusen i korsningen Badhusgatan-Norra Bergvägen.

Leverantören fixar

Men nu ska problemen vara över, förmodligen redan under måndagseftermiddagen.

– Leverantören kom då till Skövde och vi räknar med att de löser problemen, säger Björn Nord, arbetsledare vid kommunverkstaden, Skövde kommun.

Kabelfel?

Kommunen själva har undersökt trafikljusen vid Badhusgatan-Norra Bergvägen och kommit fram till att det förmodligen har handlat om ett kabelfel.

– Men vi har inte kunnat säga exakt och därför kallade vi hit leverantören.

När det gäller Kungsgatan så ingår trafikljusen i entreprenaden för ombyggnaden, felet går alltså på garantin.

Det är givetvis meningen att trafikljusen ska fungera och tydligt visa alla trafikanter vilka som får köra och vilka som måste vänta en stund, rött eller grönt.

Skyltar gäller

Men när något blir fel med trafikljusen slår de över till gult blinkande sken. Då är det skyltarna som gäller och som visar turordningen i trafiken.

Krångligt, tycker en del Skövdebor.

– Det är så besvärligt när trafikljusen inte fungerar. Det blir alltid problem när folk inte följer skyltarna, säger en Skövdebo som hört av sig till SLA.

På Kungsgatan, som just byggts om, har trafikljusen krånglat fram och tillbaka i en veckas tid. Ungefär lika länge har det varit fel på trafikljusen i korsningen Badhusgatan-Norra Bergvägen.

Leverantören fixar

Men nu ska problemen vara över, förmodligen redan under måndagseftermiddagen.

– Leverantören kom då till Skövde och vi räknar med att de löser problemen, säger Björn Nord, arbetsledare vid kommunverkstaden, Skövde kommun.

Kabelfel?

Kommunen själva har undersökt trafikljusen vid Badhusgatan-Norra Bergvägen och kommit fram till att det förmodligen har handlat om ett kabelfel.

– Men vi har inte kunnat säga exakt och därför kallade vi hit leverantören.

När det gäller Kungsgatan så ingår trafikljusen i entreprenaden för ombyggnaden, felet går alltså på garantin.

Det är givetvis meningen att trafikljusen ska fungera och tydligt visa alla trafikanter vilka som får köra och vilka som måste vänta en stund, rött eller grönt.

Skyltar gäller

Men när något blir fel med trafikljusen slår de över till gult blinkande sken. Då är det skyltarna som gäller och som visar turordningen i trafiken.

Krångligt, tycker en del Skövdebor.

– Det är så besvärligt när trafikljusen inte fungerar. Det blir alltid problem när folk inte följer skyltarna, säger en Skövdebo som hört av sig till SLA.