03 aug 2015 06:00

03 aug 2015 06:00

Paviljong på plats för skolstarten

"Det ska vara inrett och klart när terminen startar"

De extra lokalerna som skulle byggas för Billingskolan på grund av platsbrist har nu kommit på plats och ska vara redo att användas till höstterminen.
– Vi är jätteglada över att vi nu får mer utrymme vilket vi behöver, säger Annika Lund, Rektor på Billingskolan.

Det var under våren som platsbristen på Billingskolan blev så pass påtaglig att det bestämdes att en extra paviljong skulle byggas.

Detta var i samband med att man inte fick plats med alla klasser i lokalerna på korrekt sätt, då behovet om att alla klasser skulle få egna hemklassrum inte kunde uppfyllas.

– Vi fick inte plats med alla elever på det sätt vi ville men nu flyttar två klasser till paviljongen och då ska alla få tillräckligt utrymme, säger Annika Lund, rektor på Billingskolan.

Nya lokaler

Man bestämde därför i våras att en paviljong behövde upprättas på skolans område för att kunna få plats med alla elever.

De nya lokalerna består av två nya klassrum och tre grupprum. Annika Lund är positiv till lösningen av platsbristen.

– Vi är jätteglada över att vi nu får mer utrymme vilket vi behöver. Nu får vi plats ordentligt och det kommer vara inrett och klart till terminsstart.

Paviljongens storlek

Storleken på paviljongen slutade på runt 180-200 kvadratmeter, vilket man tidigare hade bestämt efter att man insåg att 100 kvadratmeter skulle bli för litet.

Ger plats för lek

Annika Lund ser glädjande på placeringen av paviljongen som också ändrades sett till vad som var tänkt från början.

– Den skulle stå närmare den bakre entrén mot skolgården men nu ställdes den längre ner mot Stenvägen. Det öppnar upp skolgårdens yta bättre och ger fortsatt bra plats för lek.

Elevökningen i Skövde

Sett till den nya terminen kommer elevantalet på Billingskolan öka men inte med några större siffror. Enligt Per Lovborn, fastighetsstrateg, vid barn- och utbildningssektorn, menar att utbyggnadens syfte först och främst är att ge plats åt eleverna som finns i nuläget.

– Skolan är anpassad för 350 elever, vilket man inte passerar inför höstterminen. Man kommer dock se en viss ökning men inget markant.

Blickar man framåt ser Annika Lund att man nu har motverkat platsbristen men att man i Skövde ser en elevökning de närmsta åren.

– I nuläget så har vi tillräcklig plats för de elever vi har och de nya som kommer inför höstterminen. Men vi ser i hela Skövde att antalet nya elever kommer fortsätta öka framöver och att mer plats kommer behövas på sikt.

Det var under våren som platsbristen på Billingskolan blev så pass påtaglig att det bestämdes att en extra paviljong skulle byggas.

Detta var i samband med att man inte fick plats med alla klasser i lokalerna på korrekt sätt, då behovet om att alla klasser skulle få egna hemklassrum inte kunde uppfyllas.

– Vi fick inte plats med alla elever på det sätt vi ville men nu flyttar två klasser till paviljongen och då ska alla få tillräckligt utrymme, säger Annika Lund, rektor på Billingskolan.

Nya lokaler

Man bestämde därför i våras att en paviljong behövde upprättas på skolans område för att kunna få plats med alla elever.

De nya lokalerna består av två nya klassrum och tre grupprum. Annika Lund är positiv till lösningen av platsbristen.

– Vi är jätteglada över att vi nu får mer utrymme vilket vi behöver. Nu får vi plats ordentligt och det kommer vara inrett och klart till terminsstart.

Paviljongens storlek

Storleken på paviljongen slutade på runt 180-200 kvadratmeter, vilket man tidigare hade bestämt efter att man insåg att 100 kvadratmeter skulle bli för litet.

Ger plats för lek

Annika Lund ser glädjande på placeringen av paviljongen som också ändrades sett till vad som var tänkt från början.

– Den skulle stå närmare den bakre entrén mot skolgården men nu ställdes den längre ner mot Stenvägen. Det öppnar upp skolgårdens yta bättre och ger fortsatt bra plats för lek.

Elevökningen i Skövde

Sett till den nya terminen kommer elevantalet på Billingskolan öka men inte med några större siffror. Enligt Per Lovborn, fastighetsstrateg, vid barn- och utbildningssektorn, menar att utbyggnadens syfte först och främst är att ge plats åt eleverna som finns i nuläget.

– Skolan är anpassad för 350 elever, vilket man inte passerar inför höstterminen. Man kommer dock se en viss ökning men inget markant.

Blickar man framåt ser Annika Lund att man nu har motverkat platsbristen men att man i Skövde ser en elevökning de närmsta åren.

– I nuläget så har vi tillräcklig plats för de elever vi har och de nya som kommer inför höstterminen. Men vi ser i hela Skövde att antalet nya elever kommer fortsätta öka framöver och att mer plats kommer behövas på sikt.