04 aug 2015 11:15

04 aug 2015 11:32

Renoveras efter brand

Behandlingshem för unga återuppstår

Det var natten till den 12 juli som behandlingshemmet i Lerdala utsattes för en kraftig brand. Trots omfattande skador planeras nu fastigheten att renoveras. Orsaken till branden är fortfarande okänd, men händelsen rubriceras som mordbrand.

Övervåningen är utbränd, och undervåningen vattenskadad som en följd av släckningsarbetet. Men inga planer finns på att riva fastigheten. Målet är att återuppta verksamheten i lokalerna under våren.

– Sanering har påbörjats men försäkringsbolaget avgör när vi kan börja renovera, säger verksamhetschefen Anna Nordberg.

I nuläget har behandlingshemmet fått tillfälliga lokaler. Det fungerar bra, säger Anna Nordberg.

Teknisk analys väntar

När branden utbröt befann sig fem ungdomar och två ur personalen på boendet. Ingen av dem kom till skada. Huset räddades efter ett omfattande släckningsarbete av en 20 personer stor räddningsstyrka.

Händelsen rubriceras fortfarande som mordbrand. Detta då brandorsaken är okänd, omfattar ett bostadshus och stora värden har förstörts.

– Vi väntar fortfarande på rapporten från den tekniska undersökningen, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Den befaras vara färdig mot slutet av augusti.

– Vi vill att verksamheten ska återgå i drift på samma sätt som förut, säger Anna Nordberg.

Övervåningen är utbränd, och undervåningen vattenskadad som en följd av släckningsarbetet. Men inga planer finns på att riva fastigheten. Målet är att återuppta verksamheten i lokalerna under våren.

– Sanering har påbörjats men försäkringsbolaget avgör när vi kan börja renovera, säger verksamhetschefen Anna Nordberg.

I nuläget har behandlingshemmet fått tillfälliga lokaler. Det fungerar bra, säger Anna Nordberg.

Teknisk analys väntar

När branden utbröt befann sig fem ungdomar och två ur personalen på boendet. Ingen av dem kom till skada. Huset räddades efter ett omfattande släckningsarbete av en 20 personer stor räddningsstyrka.

Händelsen rubriceras fortfarande som mordbrand. Detta då brandorsaken är okänd, omfattar ett bostadshus och stora värden har förstörts.

– Vi väntar fortfarande på rapporten från den tekniska undersökningen, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Den befaras vara färdig mot slutet av augusti.

– Vi vill att verksamheten ska återgå i drift på samma sätt som förut, säger Anna Nordberg.

  • Thea Mossige-Norheim