05 aug 2015 16:45

05 aug 2015 16:47

Jobbar för att bryta alkoholnormen

IOGT-NTO 17 Thor firar 135 år

BRYTA NORM. När IOGT-NTO 17 Thor bildades för 135 år sedan var brännvin det stora hotet. Numera kämpar man mot det utbredda alkoholbeteendet.
– Alkohol förekommer i alla sammanhang i samhället, vi vill bryta den normen, säger vice ordförande Lars Westh.

Den 13 augusti 1880 bildades IOGT-NTO 17 Thor i Skövde. Föreningen har till exempel haft en musikkår, man satte upp nyårsrevyer och ordnade bärfest i Dälderna. Flera handskrivna manuskript från teateruppsättningar finns kvar liksom föreningens standar.

– Det är en höjdare och tillverkad 1883. Varje förening med självaktning skulle ha ett standar eller en fana som man hade längst fram i tåget när man var ute och marscherade, säger Lars Westh, vice ordförande.

Standaret föreställer guden Tor. En symbol för styrka och kraft och som med sin hammare slår sönder en spritflaska.

– Då skulle vi vara lika starka som Tor i vår förening. Det är väl extraordinärt märkvärdigt att hela det moderna samhället med partistruktur och demokrati har sin grund i nykterhetsrörelsen. Den fanns innan partier och arbetarrörelsen etablerade sig, säger Magnus Hägg, medlem.

– När den här föreningen startade fanns inte den uttalade demokratiska ordning som vi sedan har vant oss vid. Alla hade inte rösträtt, kvinnorna hade det definitivt inte och män var tvungna att ha en viss summa pengar för att få rösta. Om vi förstår det så inser vi också vilken värld det var man levde i då. Då kommer Godtemplarna och startar en förening där människor får chans att yttra sig, vara med, bli valda till olika funktioner, alla hade samma rätt och styrka. Det var ju enastående. Det var inte underligt att det strömmade till folk och att man efter bara några år var uppe i medlemsantalet 350 i Skövde, säger Lars Westh.

Han berättar historik på 135-årsjubileet den 16 augusti som hålls samtidigt som den årliga sommarfesten.

Den 13 augusti 1880 bildades IOGT-NTO 17 Thor i Skövde. Föreningen har till exempel haft en musikkår, man satte upp nyårsrevyer och ordnade bärfest i Dälderna. Flera handskrivna manuskript från teateruppsättningar finns kvar liksom föreningens standar.

– Det är en höjdare och tillverkad 1883. Varje förening med självaktning skulle ha ett standar eller en fana som man hade längst fram i tåget när man var ute och marscherade, säger Lars Westh, vice ordförande.

Standaret föreställer guden Tor. En symbol för styrka och kraft och som med sin hammare slår sönder en spritflaska.

– Då skulle vi vara lika starka som Tor i vår förening. Det är väl extraordinärt märkvärdigt att hela det moderna samhället med partistruktur och demokrati har sin grund i nykterhetsrörelsen. Den fanns innan partier och arbetarrörelsen etablerade sig, säger Magnus Hägg, medlem.

– När den här föreningen startade fanns inte den uttalade demokratiska ordning som vi sedan har vant oss vid. Alla hade inte rösträtt, kvinnorna hade det definitivt inte och män var tvungna att ha en viss summa pengar för att få rösta. Om vi förstår det så inser vi också vilken värld det var man levde i då. Då kommer Godtemplarna och startar en förening där människor får chans att yttra sig, vara med, bli valda till olika funktioner, alla hade samma rätt och styrka. Det var ju enastående. Det var inte underligt att det strömmade till folk och att man efter bara några år var uppe i medlemsantalet 350 i Skövde, säger Lars Westh.

Han berättar historik på 135-årsjubileet den 16 augusti som hålls samtidigt som den årliga sommarfesten.