05 aug 2015 07:32

05 aug 2015 09:37

Voltade med bil

En singelolycka inträffade, strax efter klockan sex, på onsdagsmorgonen. Bilisten körde av vägen och bilen voltade vid Husaby, Väg 49. Det finns misstankar om att föraren var narkotikapåverkad vid olyckstillfället så denne togs med till sjukhus för provtagning och omplåstring av sårskador.

En singelolycka inträffade, strax efter klockan sex, på onsdagsmorgonen. Bilisten körde av vägen och bilen voltade vid Husaby, Väg 49. Det finns misstankar om att föraren var narkotikapåverkad vid olyckstillfället så denne togs med till sjukhus för provtagning och omplåstring av sårskador.