06 aug 2015 06:00

06 aug 2015 06:00

Nej till hyrsjuksköterskor

Skas följer det regionala beslutet

Intensiven och kirurgen på Skaraborgs sjukhus vill anlita sjuksköterskor via bemanningsföretag men ledningen säger nej.
– Vi får pröva andra lösningar, säger sjukhusdirektör Lars Johansson

Kirurgen och intensiven vill anlita två sjuksköterskor var från bemanningsföretag under september till december. Anledningen är kompetensbrist och finansieringen är tänkt ske via den egna budgeten.

När ansökningarna landade på direktörens skrivbord blev det avslag. Sjukhusdirektör Lars Johansson hänvisar till det regionala beslutet från i somras om att inte ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag.

– Det gäller från och med första oktober. Det går att göra avsteg men då ska det vara utifrån svåra hot mot patientsäkerheten och arbetsmiljön. Just nu bedömer vi inte att det är så, säger Johansson.

Andra lösningar

I stället ska avdelningarna försöka hitta andra lösningar, förutom att rekrytera. Flytta personal, ändra i kompetensmixen, använda sig av bemanningsteamet och göra omorganisationer är några sätt att försöka lösa problemen.

Samtidigt stänger Lars Johansson inte helt för möjligheten att plocka in sjuksköterskor från bemanningsföretag.

– Hamnar vi i ett läge där patientsäkerheten och arbetsmiljön hotas kan det bli ett annat beslut, men där är vi inte i dag.

Ansökningarna från intensiven och kirurgen är de första sedan det regionala beslutet togs. Lars Johansson betonar att Skas använt sig av inhyrda sjuksköterskor i liten omfattning, i förhållande till andra sjukhus i regionen.

Dyrare 2014

Under 2014 var kostnaden 5,88 miljoner. Under de tre första månaderna i år handlade det om 1,10 miljoner, vilket var något mindre än samma period året innan.

Mary-Ann Liivrand, chef för intensiven, tycker inte att det var konstigt att ansökan avslogs, med tanke på det regionala beslutet:

– Vi får ta ny ställning när vi vet det exakta behovet under hösten från kirurgen och ortopeden.

Kirurgen och intensiven vill anlita två sjuksköterskor var från bemanningsföretag under september till december. Anledningen är kompetensbrist och finansieringen är tänkt ske via den egna budgeten.

När ansökningarna landade på direktörens skrivbord blev det avslag. Sjukhusdirektör Lars Johansson hänvisar till det regionala beslutet från i somras om att inte ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag.

– Det gäller från och med första oktober. Det går att göra avsteg men då ska det vara utifrån svåra hot mot patientsäkerheten och arbetsmiljön. Just nu bedömer vi inte att det är så, säger Johansson.

Andra lösningar

I stället ska avdelningarna försöka hitta andra lösningar, förutom att rekrytera. Flytta personal, ändra i kompetensmixen, använda sig av bemanningsteamet och göra omorganisationer är några sätt att försöka lösa problemen.

Samtidigt stänger Lars Johansson inte helt för möjligheten att plocka in sjuksköterskor från bemanningsföretag.

– Hamnar vi i ett läge där patientsäkerheten och arbetsmiljön hotas kan det bli ett annat beslut, men där är vi inte i dag.

Ansökningarna från intensiven och kirurgen är de första sedan det regionala beslutet togs. Lars Johansson betonar att Skas använt sig av inhyrda sjuksköterskor i liten omfattning, i förhållande till andra sjukhus i regionen.

Dyrare 2014

Under 2014 var kostnaden 5,88 miljoner. Under de tre första månaderna i år handlade det om 1,10 miljoner, vilket var något mindre än samma period året innan.

Mary-Ann Liivrand, chef för intensiven, tycker inte att det var konstigt att ansökan avslogs, med tanke på det regionala beslutet:

– Vi får ta ny ställning när vi vet det exakta behovet under hösten från kirurgen och ortopeden.