10 aug 2015 06:00

10 aug 2015 06:40

Efter omställningen ska fler äldre få plats

Väntan på beslut öppnar för studentboende i Bagaren

Fler äldre ska få bo i Bagaren men först måste de politiska kvarnarna mala.
– Så småningom blir Bagaren ett trygghetsboende, säger Per Granath, sektorchef vård och omsorg.

Just nu finns det 19 lediga lägenheter i servicehuset Bagaren. Tio av dem ska hyras ut till läkarstudenter på Skaraborgs sjukhus.

Nyheten orsakade reaktioner och flera läsare hörde av sig till SLA och berättade bland annat om äldre anhöriga som velat bli beviljade en lägenhet i Bagaren men inte fått det.

– Många äldre vill komma in dit, men kraven är alldeles för höga. Det är skamligt av Skövde kommun, sa en läsare.

Per Granath, sektorchef vård och omsorg, betonar att fler äldre ska få möjlighet att bo på Bagaren, men att det just nu råder ett vakuum i väntan på politiska beslut.

Politisk process

Vård- och omsorgsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att ett antal servicelägenheter i Skövde ställs om till trygghetsbostäder. Samtidigt har nämnden bett kommunstyrelsen ge sektor service uppdraget att utreda hur uthyrningen av trygghetsbostäderna ska bedrivas, bland annat vilka som ska ha förtur och vem som ska sköta administrationen.

Ett trygghetsboende är anpassat för äldre, har viss bemanning men det krävs inget biståndsbeslut.

– Ärendet ska tas upp i höst. Innan den politiska processen är klar och allt juridiskt är klart, kan vi inte göra något, säger Per Granath.

Av den anledningen kan inte de lediga lägenheterna på Bagaren hyras ut förrän allt är klart.

– Den som hyr får besittningsrätt och då gäller hyreslagen. Det handlar om för kort tid att ta in hyresgäster; det blir skillnad när regionen hyr under en bestämd tidsperiod, säger Granath.

För att få en servicelägenhet, där det bland annat finns hemsjukvård, trygghetslarm och nattpersonal, krävs det ett stort vårdbehov samt godkännande av en biståndsbedömare som gör en samlad utredning. Beslutet styrs av socialtjänstlagen och Per Granath säger att efterfrågan minskar.

– Trenden är den samma i hela landet och Skövde är en av få kommuner som har kvar servicelägenheter.

Avdelningschef Ann-Sofie Söderberg:

– Det är många som väljer att bo kvar i det egna hemmet och få de beviljade insatserna av hjälp där. Standarden på lägenheterna som byggt under senare år har blivit bättre och det finns hissar.

Hemvård är den insats som det är störst omfattning av.

Under 2012 fick kommunen 133 ansökningar om servicelägenhet, under det första halvåret 2015 handlade det om 45 ansökningar.

Går allt enligt planerna, och servicelägenheterna omvandlas till trygghetsboenden för personer som är 70 år och äldre, blir det lättare att få någonstans att bo för de som inte vill bo kvar hemma.

– Nu får de äldre en ökad möjlighet att få ett annat boende, säger Per Granath.

– Men de som har sitt beslut får självklart bo kvar i sin servicelägenhet, säger Ann-Sofie Söderberg.

Just nu finns det 19 lediga lägenheter i servicehuset Bagaren. Tio av dem ska hyras ut till läkarstudenter på Skaraborgs sjukhus.

Nyheten orsakade reaktioner och flera läsare hörde av sig till SLA och berättade bland annat om äldre anhöriga som velat bli beviljade en lägenhet i Bagaren men inte fått det.

– Många äldre vill komma in dit, men kraven är alldeles för höga. Det är skamligt av Skövde kommun, sa en läsare.

Per Granath, sektorchef vård och omsorg, betonar att fler äldre ska få möjlighet att bo på Bagaren, men att det just nu råder ett vakuum i väntan på politiska beslut.

Politisk process

Vård- och omsorgsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att ett antal servicelägenheter i Skövde ställs om till trygghetsbostäder. Samtidigt har nämnden bett kommunstyrelsen ge sektor service uppdraget att utreda hur uthyrningen av trygghetsbostäderna ska bedrivas, bland annat vilka som ska ha förtur och vem som ska sköta administrationen.

Ett trygghetsboende är anpassat för äldre, har viss bemanning men det krävs inget biståndsbeslut.

– Ärendet ska tas upp i höst. Innan den politiska processen är klar och allt juridiskt är klart, kan vi inte göra något, säger Per Granath.

Av den anledningen kan inte de lediga lägenheterna på Bagaren hyras ut förrän allt är klart.

– Den som hyr får besittningsrätt och då gäller hyreslagen. Det handlar om för kort tid att ta in hyresgäster; det blir skillnad när regionen hyr under en bestämd tidsperiod, säger Granath.

För att få en servicelägenhet, där det bland annat finns hemsjukvård, trygghetslarm och nattpersonal, krävs det ett stort vårdbehov samt godkännande av en biståndsbedömare som gör en samlad utredning. Beslutet styrs av socialtjänstlagen och Per Granath säger att efterfrågan minskar.

– Trenden är den samma i hela landet och Skövde är en av få kommuner som har kvar servicelägenheter.

Avdelningschef Ann-Sofie Söderberg:

– Det är många som väljer att bo kvar i det egna hemmet och få de beviljade insatserna av hjälp där. Standarden på lägenheterna som byggt under senare år har blivit bättre och det finns hissar.

Hemvård är den insats som det är störst omfattning av.

Under 2012 fick kommunen 133 ansökningar om servicelägenhet, under det första halvåret 2015 handlade det om 45 ansökningar.

Går allt enligt planerna, och servicelägenheterna omvandlas till trygghetsboenden för personer som är 70 år och äldre, blir det lättare att få någonstans att bo för de som inte vill bo kvar hemma.

– Nu får de äldre en ökad möjlighet att få ett annat boende, säger Per Granath.

– Men de som har sitt beslut får självklart bo kvar i sin servicelägenhet, säger Ann-Sofie Söderberg.