10 aug 2015 08:00

10 aug 2015 12:50

PRO vill sänka kommunens krav

SKÖVDE

PRO Skövde menar att kraven för att få serviceboende är för höga.
– Sänk dem så att fler kan få serviceboende, säger ordföranden Bengt Sjökvist.

PRO har reagerat på beskedet om att det finns lediga servicelägenheter på Bagaren i centrala Skövde.

– Jag vet att det är flera som vill komma och bo på Bagaren, men de är inte tillräckligt dåliga för att få bo där, säger Bengt Sjökvist.

Behovet bedöms enligt en skala (ADL-trappan) och Bengt Sjökvist säger att det krävs steg sju, på den tio-gradiga skalan, för att vara berättigad till ett serviceboende.

– Om kravet sänks till fyra eller fem skulle fler få plats och inga lägenheter skulle stå tomma. Det finns många äldre människor som bor ensamma i hus där det saknas hiss. De blir isolerade och ensamheten är ofta en grund till olika sjukdomar. Det är många som saknar sysselsättning och sitter hemma och mår dåligt.

Bengt Sjökvist gillar inte tanken att ställa om serviceboende till trygghetsboenden.

– Det innebär en kraftig försämring, servicen blir sämre och tryggheten minskar. Den enskildes behov ska styra och det är ett kommunalt ansvar att se till att alla mår bra.

Just nu har Skövde cirka 10 000 pensionärer, varav 2 700 är över 80 år. Enligt en prognos från kommunen kommer antalet pensionärer (65+) att öka till cirka 11 600 under de närmaste tio åren. År 2025 kommer 3 650 av dem att vara 80 år eller äldre.

– Det måste till mer resurser, byggas fler boenden för äldre och hemsjukvården, som just nu är underbemannad, måste också förstärkas.

PRO har reagerat på beskedet om att det finns lediga servicelägenheter på Bagaren i centrala Skövde.

– Jag vet att det är flera som vill komma och bo på Bagaren, men de är inte tillräckligt dåliga för att få bo där, säger Bengt Sjökvist.

Behovet bedöms enligt en skala (ADL-trappan) och Bengt Sjökvist säger att det krävs steg sju, på den tio-gradiga skalan, för att vara berättigad till ett serviceboende.

– Om kravet sänks till fyra eller fem skulle fler få plats och inga lägenheter skulle stå tomma. Det finns många äldre människor som bor ensamma i hus där det saknas hiss. De blir isolerade och ensamheten är ofta en grund till olika sjukdomar. Det är många som saknar sysselsättning och sitter hemma och mår dåligt.

Bengt Sjökvist gillar inte tanken att ställa om serviceboende till trygghetsboenden.

– Det innebär en kraftig försämring, servicen blir sämre och tryggheten minskar. Den enskildes behov ska styra och det är ett kommunalt ansvar att se till att alla mår bra.

Just nu har Skövde cirka 10 000 pensionärer, varav 2 700 är över 80 år. Enligt en prognos från kommunen kommer antalet pensionärer (65+) att öka till cirka 11 600 under de närmaste tio åren. År 2025 kommer 3 650 av dem att vara 80 år eller äldre.

– Det måste till mer resurser, byggas fler boenden för äldre och hemsjukvården, som just nu är underbemannad, måste också förstärkas.