10 aug 2015 21:00

10 aug 2015 21:49

Tjuvstartade skolåret på Helena

Tredje året med tidig skolstart

Det är drygt en vecka kvar till skolstarten, men under måndagen var det aktivitet i Helenaskolan då 15 elever tjuvstartade höstterminen.

Nästa torsdag börjar 179 nya sjundeklassare på Helenaskolan i Skövde. Men redan nu har 15 av dem tjuvstartat skolåret, för att de ska komma mer förberedda nästa vecka.

Initiativet kom från Susanne Linder, rektor på skolan, och årets tjuvstart är den tredje i ordningen.

– Det är härligt att ha en känsla av att man hittar i lokalerna och att man känner sig hemma vid start, säger Susanne.

– Vi gör det här för att vi vill fånga upp elever som har uttryckt att de behöver stöttning när de ska börja på en ny skola.

Socialt och praktiskt

Under tjuvstartsdagen fick eleverna bekanta sig med skolans lokaler, så som biblioteket och skolrestaurangen.

– Det är också ett sätt att knyta kontakter och träffa kamrater, säger Susanne.

Isak Hägg Eriksson som tidigare gått på Lundenskolan, var en av dem som deltog under tjuvstarten.

– Jag tycker att det är roligt att träffa nya människor.

Men även de praktiska delarna är något som Isak är tacksam över att ha fått ta del av i förhand.

– Det är skönt att veta hur det ser ut, och att få lära sig vart salarna ligger. Då kan man lite mer än de andra sen. Man är mer erfaren, säger han.

Fokus på eleverna

– Vi har valt att lägga den här dagen ordentligt innan skolstarten, för att bara lägga fokus på dessa elever, säger Susanne.

– Närmare starten är det mycket annan som händer på skolan, när lärare kommer tillbaka och mycket ska göras i ordning. Men nu är åtta i personalen med för just det här.

Nästa torsdag börjar 179 nya sjundeklassare på Helenaskolan i Skövde. Men redan nu har 15 av dem tjuvstartat skolåret, för att de ska komma mer förberedda nästa vecka.

Initiativet kom från Susanne Linder, rektor på skolan, och årets tjuvstart är den tredje i ordningen.

– Det är härligt att ha en känsla av att man hittar i lokalerna och att man känner sig hemma vid start, säger Susanne.

– Vi gör det här för att vi vill fånga upp elever som har uttryckt att de behöver stöttning när de ska börja på en ny skola.

Socialt och praktiskt

Under tjuvstartsdagen fick eleverna bekanta sig med skolans lokaler, så som biblioteket och skolrestaurangen.

– Det är också ett sätt att knyta kontakter och träffa kamrater, säger Susanne.

Isak Hägg Eriksson som tidigare gått på Lundenskolan, var en av dem som deltog under tjuvstarten.

– Jag tycker att det är roligt att träffa nya människor.

Men även de praktiska delarna är något som Isak är tacksam över att ha fått ta del av i förhand.

– Det är skönt att veta hur det ser ut, och att få lära sig vart salarna ligger. Då kan man lite mer än de andra sen. Man är mer erfaren, säger han.

Fokus på eleverna

– Vi har valt att lägga den här dagen ordentligt innan skolstarten, för att bara lägga fokus på dessa elever, säger Susanne.

– Närmare starten är det mycket annan som händer på skolan, när lärare kommer tillbaka och mycket ska göras i ordning. Men nu är åtta i personalen med för just det här.