11 aug 2015 06:00

11 aug 2015 06:00

Blev inget av SD-överklagande

Gick inte vidare till rätt instans

SD överklagade bygglovet för moskén, men till fel instans. Nu har bygglovet vunnit laga kraft och något nytt överklagande har inte synts till.

I maj gav byggnadsnämnden klartecken för byggnation av en moské i Skövde, mellan Karstorpsrondellen och sjukhuset.

Överklagade beslutet

Kort senare sade Sverigedemokraterna i Skövde i ett pressmeddelande att man hade vänt sig till förvaltningsrätten för en laglighetsprövning av beslutet. ”Till stöd för överklagandet anger vi kommunallagens 3 kap §9 som säger att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.”

Byggnadsnämndens ordförande, Magnus Hammar Borsch (M), sade till SLA i samband med överklagandet att han välkomnade en prövning. ”Att överklaga är en demokratisk rättighet och det är bra att detta prövas.”

Men snart stod det klart att överklagandet gjorts till fel instans.

Domstol avvisade

Förvaltningsrätten svarade att man avvisade överklagandet. SD borde ha skickat det till länsstyrelsen istället. Och nu har bygglovet vunnit laga kraft och går längre inte att överklaga.

– SD skickade till fel instans och det var ju klantigt att de inte har koll på bygglovsprocessen, men det är inte vår uppgift att utbilda SD i det, säger Hammar Borsch.

Så vitt han känner till gick SD heller inte vidare med överklagandet till länsstyrelsen innan bygglovet vann laga kraft.

– Men visst en prövning hade varit bra för att visa att SD hade fel.

I maj gav byggnadsnämnden klartecken för byggnation av en moské i Skövde, mellan Karstorpsrondellen och sjukhuset.

Överklagade beslutet

Kort senare sade Sverigedemokraterna i Skövde i ett pressmeddelande att man hade vänt sig till förvaltningsrätten för en laglighetsprövning av beslutet. ”Till stöd för överklagandet anger vi kommunallagens 3 kap §9 som säger att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.”

Byggnadsnämndens ordförande, Magnus Hammar Borsch (M), sade till SLA i samband med överklagandet att han välkomnade en prövning. ”Att överklaga är en demokratisk rättighet och det är bra att detta prövas.”

Men snart stod det klart att överklagandet gjorts till fel instans.

Domstol avvisade

Förvaltningsrätten svarade att man avvisade överklagandet. SD borde ha skickat det till länsstyrelsen istället. Och nu har bygglovet vunnit laga kraft och går längre inte att överklaga.

– SD skickade till fel instans och det var ju klantigt att de inte har koll på bygglovsprocessen, men det är inte vår uppgift att utbilda SD i det, säger Hammar Borsch.

Så vitt han känner till gick SD heller inte vidare med överklagandet till länsstyrelsen innan bygglovet vann laga kraft.

– Men visst en prövning hade varit bra för att visa att SD hade fel.