11 aug 2015 21:00

12 aug 2015 08:12

Vapendragare byts av

Chefsbyte vid Markstridsskolan

Överste Gustaf Fahl lämnar över flaggan och med den även chefsposten till överste Michael Nilsson, vid Markstridsskolan i Skövde.
– Det känns lite tidigt, jag hade gärna stannat ett tag till, säger Gustaf Fahl.

Efter två år på regementet i Skövde lämnar Gustaf Fahl posten som chef vid Markstridsskolan. Redan i maj började han sitt nya uppdrag som ställföreträdande försvarslogistikchef, vid Högkvarteret i Stockholm.

Ceremoni på Heden

Överlämningsceremonin ägde rum i tisdags, musik och tal varvades inne på garnisonsområdet i Skövde.

– Det är med stolthet och engagemang jag tar mig an uppgiften, säger Michael Nilsson i sitt tal.

Hans plan är att fortsätta i samma spår som sin företrädare.

– Det blir förhoppningsvis inte så stor skillnad, jag ska fortsätta det arbete som Gustaf Fahl har gjort, säger Michael Nilsson.

Han betonar att planerna måste vara långsiktiga och följa de riktlinjer som tidigare har gjorts upp.

Oroligheterna runt om i världen har fått politikerna att satsa mer pengar på försvaret och med det kommer ett ökat ansvar.

– Det blir en utmaning att infria de förväntningar som kommer med större arméer, säger Michael Nilsson.

Ny utbildning

Regementet i Skövde kommer att behöva utbilda fler elever.

De kommer att starta upp en ny reservofficersutbildning nästa sommar och övningarna blir större och mer omfattande. Det är många viktiga beslut som kommer att behöva fattas.

Det är redan i dag svårt att fylla utbildningsplatserna. Michael Nilsson tror att rekryteringen till försvarsmakten kan lösas med reklamkampanjer och genom att förbanden börjar arbeta mer medvetet och lär sig fånga upp de som är intresserade av ett vidare militärt engagemang.

Tidigare erfarenheter

Innan Michael Nilsson fick uppdraget i Skövde var han regementschef på P7 i Skåne. Han har även arbetat på plats i Afghanistan, där han också tog över Gustaf Fahls tjänst.

– Frågan är vart vi löser av varandra nästa gång, säger Michael Nilsson.

Många som har haft den här chefsposten har gjort bra ifrån sig och blir beordrade till andra ställen, innan de har fullföljt sitt uppdrag. Michael Nilsson hoppas ändå på att få stanna i staden ett tag. Han har sin familj i Skövde och har pendlat ganska långt de senaste åren.

– Min ambition är att stanna de här fyra åren, säger Michael Nilsson.

Efter två år på regementet i Skövde lämnar Gustaf Fahl posten som chef vid Markstridsskolan. Redan i maj började han sitt nya uppdrag som ställföreträdande försvarslogistikchef, vid Högkvarteret i Stockholm.

Ceremoni på Heden

Överlämningsceremonin ägde rum i tisdags, musik och tal varvades inne på garnisonsområdet i Skövde.

– Det är med stolthet och engagemang jag tar mig an uppgiften, säger Michael Nilsson i sitt tal.

Hans plan är att fortsätta i samma spår som sin företrädare.

– Det blir förhoppningsvis inte så stor skillnad, jag ska fortsätta det arbete som Gustaf Fahl har gjort, säger Michael Nilsson.

Han betonar att planerna måste vara långsiktiga och följa de riktlinjer som tidigare har gjorts upp.

Oroligheterna runt om i världen har fått politikerna att satsa mer pengar på försvaret och med det kommer ett ökat ansvar.

– Det blir en utmaning att infria de förväntningar som kommer med större arméer, säger Michael Nilsson.

Ny utbildning

Regementet i Skövde kommer att behöva utbilda fler elever.

De kommer att starta upp en ny reservofficersutbildning nästa sommar och övningarna blir större och mer omfattande. Det är många viktiga beslut som kommer att behöva fattas.

Det är redan i dag svårt att fylla utbildningsplatserna. Michael Nilsson tror att rekryteringen till försvarsmakten kan lösas med reklamkampanjer och genom att förbanden börjar arbeta mer medvetet och lär sig fånga upp de som är intresserade av ett vidare militärt engagemang.

Tidigare erfarenheter

Innan Michael Nilsson fick uppdraget i Skövde var han regementschef på P7 i Skåne. Han har även arbetat på plats i Afghanistan, där han också tog över Gustaf Fahls tjänst.

– Frågan är vart vi löser av varandra nästa gång, säger Michael Nilsson.

Många som har haft den här chefsposten har gjort bra ifrån sig och blir beordrade till andra ställen, innan de har fullföljt sitt uppdrag. Michael Nilsson hoppas ändå på att få stanna i staden ett tag. Han har sin familj i Skövde och har pendlat ganska långt de senaste åren.

– Min ambition är att stanna de här fyra åren, säger Michael Nilsson.