12 aug 2015 06:00

12 aug 2015 06:00

Korsning stängs av vid installation av trafikljus

Trafikljus i korsningen Ekängsvägen och Karstorpsvägen

När en av Skövdes mest olycksdrabbade korsningar ska få trafikljus måste trafiken stängas av under tre kvällar och nätter.
– Inte en helt vanlig åtgärd, men arbetet kan inte utföras annars, säger gatuingenjör Jonny Andersson.

I korsningen Karstorpsvägen och Ekängsvägen passerar cirka 7 600 fordon varje dygn, vilket gör vägavsnittet till ett av Skövdes mer trafikerade.

Under tre kvällar och nätter, den 24 till 26 augusti, får de ta en annan väg. För att kommunen ska kunna installera trafikljusen i korsningen måste trafiken stängas av. Avstängningen gäller mellan klockan åtta på kvällen och fem på morgonen.

– Under just de timmarna är det inte så mycket trafik, vilket gör att avstängningen inte påverkar så mycket, säger Jonny Andersson, gatuingenjör vid Skövde kommun.

– Bussarna, som väl går fram till klockan tio, ska i alla fall kunna passera.

Att stänga av trafik på en så pass trafikerad väg är relativt ovanligt.

– Men det förekommer, framför allt när det handlar om asfalteringsarbete.

För att ingen ska ”luras” in i en stängd korsning ska förvarningar om avstängningen sättas upp långt före korsningen så att man kan välja en annan väg.

Förutom att trafikljusstolparna ska komma på plats kommer även andra mindre justeringar att göras i korsningen.

– Det handlar om mindre breddningar och förändringar på en refug.

Trafiksituationen på Karstorpsvägen i korsningen med Ekängsvägen har varit problematisk under många år.

Först låg infarten till Lillegårdens idrottsområde längre söderut och eftersom det inträffade en hel del incidenter i där, framför allt påkörningar bakifrån, flyttades infarten norr ut.

Den kom då att bli mitt emot Ekängsvägen.

I samband med denna förändring byggdes också busshållplatsen ut för att ge plats för linjebyte och är nu en viktig knytpunkt i busstrafiken.

Men eftersom korsningen fortfarande är olycksdrabbad tar kommunen nu ytterligare ett steg för en säkrare korsning – trafikljus ska installeras.

– Det beror framför allt på alla incidenter där, men också på problemen för busstrafiken. Det är oerhört svårt för bussarna att komma ut vilket givetvis Västtrafik har påtalat.

– Även om det är hastighetsbegränsat till 50 km/h kör nog många fortare än så på Karstorpvägen.

När trafikljusen kommer på plats ska bussarna få det lättare att ta sig ut eftersom det blir bussprioritering.

Skövde kommun beräknar investeringen i korsningen till två miljoner kronor.

I korsningen Karstorpsvägen och Ekängsvägen passerar cirka 7 600 fordon varje dygn, vilket gör vägavsnittet till ett av Skövdes mer trafikerade.

Under tre kvällar och nätter, den 24 till 26 augusti, får de ta en annan väg. För att kommunen ska kunna installera trafikljusen i korsningen måste trafiken stängas av. Avstängningen gäller mellan klockan åtta på kvällen och fem på morgonen.

– Under just de timmarna är det inte så mycket trafik, vilket gör att avstängningen inte påverkar så mycket, säger Jonny Andersson, gatuingenjör vid Skövde kommun.

– Bussarna, som väl går fram till klockan tio, ska i alla fall kunna passera.

Att stänga av trafik på en så pass trafikerad väg är relativt ovanligt.

– Men det förekommer, framför allt när det handlar om asfalteringsarbete.

För att ingen ska ”luras” in i en stängd korsning ska förvarningar om avstängningen sättas upp långt före korsningen så att man kan välja en annan väg.

Förutom att trafikljusstolparna ska komma på plats kommer även andra mindre justeringar att göras i korsningen.

– Det handlar om mindre breddningar och förändringar på en refug.

Trafiksituationen på Karstorpsvägen i korsningen med Ekängsvägen har varit problematisk under många år.

Först låg infarten till Lillegårdens idrottsområde längre söderut och eftersom det inträffade en hel del incidenter i där, framför allt påkörningar bakifrån, flyttades infarten norr ut.

Den kom då att bli mitt emot Ekängsvägen.

I samband med denna förändring byggdes också busshållplatsen ut för att ge plats för linjebyte och är nu en viktig knytpunkt i busstrafiken.

Men eftersom korsningen fortfarande är olycksdrabbad tar kommunen nu ytterligare ett steg för en säkrare korsning – trafikljus ska installeras.

– Det beror framför allt på alla incidenter där, men också på problemen för busstrafiken. Det är oerhört svårt för bussarna att komma ut vilket givetvis Västtrafik har påtalat.

– Även om det är hastighetsbegränsat till 50 km/h kör nog många fortare än så på Karstorpvägen.

När trafikljusen kommer på plats ska bussarna få det lättare att ta sig ut eftersom det blir bussprioritering.

Skövde kommun beräknar investeringen i korsningen till två miljoner kronor.