13 aug 2015 06:00

13 aug 2015 08:19

"Inga planer att flytta andra personer"

Servicedirektörens placeringsort ändras

Just nu finns regionens servicedirektör i Skövde. Den nye ska sitta i Göteborg eller Vänersborg.
– Men det finns inga planer på att vi ska flytta på andra personer, säger ekonomidirektör Joakim Björck.

Den nuvarande servicedirektören, som är den högste tjänstemannan i regionens interna servicefunktion, Sten Axelsson, bor i Skövde och utgår från samma ort. Han har även omkring tio medarbetare i sin stab på samma ställe.

– Jag valde att vara i Skövde eftersom jag bor här. Sedan är det ju alltid praktiskt att ha sin närmaste stab på samma ställe, säger Sten Axelsson.

Hans efterträdare, vars namn ännu inte är officiellt, kommer främst att verka i Göteborg eller Vänersborg. Hur det blir med den stab som just nu finns i Skövde har inte diskuterats, men ekonomidirektör Joakim Björck betonar att det inte finns några planer på att flytta andra personer.

– Det viktigaste är att hitta ett arbetssätt som fungerar.

Björck säger att förvaltningarna tar hänsyn den inomregionala balansen, som styr var de olika funktionerna ska vara placerade.

– Det är ett politiskt beslut och det är viktigt att hela regionen ska vara delaktig. Samtidigt måste vi vara pragmatiska; om vi hittar en bra person i Göteborg, ska vi ju inte tvinga honom eller henne att åka till Vänersborg alla dagar. Vi behöver ha folk överallt, och får lära oss att jobba på distans. Ny teknik ger ju hela andra möjligheter.

För några år sedan flyttade tandvårdsförvaltningens ledning från Skövde till Göteborg.

Den nuvarande servicedirektören, som är den högste tjänstemannan i regionens interna servicefunktion, Sten Axelsson, bor i Skövde och utgår från samma ort. Han har även omkring tio medarbetare i sin stab på samma ställe.

– Jag valde att vara i Skövde eftersom jag bor här. Sedan är det ju alltid praktiskt att ha sin närmaste stab på samma ställe, säger Sten Axelsson.

Hans efterträdare, vars namn ännu inte är officiellt, kommer främst att verka i Göteborg eller Vänersborg. Hur det blir med den stab som just nu finns i Skövde har inte diskuterats, men ekonomidirektör Joakim Björck betonar att det inte finns några planer på att flytta andra personer.

– Det viktigaste är att hitta ett arbetssätt som fungerar.

Björck säger att förvaltningarna tar hänsyn den inomregionala balansen, som styr var de olika funktionerna ska vara placerade.

– Det är ett politiskt beslut och det är viktigt att hela regionen ska vara delaktig. Samtidigt måste vi vara pragmatiska; om vi hittar en bra person i Göteborg, ska vi ju inte tvinga honom eller henne att åka till Vänersborg alla dagar. Vi behöver ha folk överallt, och får lära oss att jobba på distans. Ny teknik ger ju hela andra möjligheter.

För några år sedan flyttade tandvårdsförvaltningens ledning från Skövde till Göteborg.