13 aug 2015 06:00

13 aug 2015 06:00

"Vi kan ha varit otydliga"

Kommunstyrelsens ordförande svarar på kritiken

Nu svarar Katarina Jonsson (M) på den massiva kritiken mot kommunen om tomma lägenheter på Bagaren.
– Många kan ha missförstått och trott att lägenheterna ska bli studentbostäder i stället, i så fall får vi ta på oss att vi varit otydliga.

I dag finns 19 lediga lägenheter i servicehuset Bagaren i centrala Skövde. Tio av dem ska hyras ut tillfälligt till regionen avsedda för läkarstudenter, nyheten i SLA i förra veckan har lett till kraftiga reaktioner. De handlar inte mest om att studenter får lägenheter avsedda för äldre, utan framför allt om att det ens finns tomma lägenheter på Bagaren när många gamla sökt men inte blivit beviljade en lägenhet där.

Massiv kritik

Ett stort antal personer har hört av sig till SLA och de använder starka uttryck som att det är skamligt hur kommunen behandlar de äldre. Någon frågar sig om man måste vara halvdöd för att få en plats. Andra säger att de skäms för att vara Skövdebor. PRO i Skövde har också kritiserat kommunen och anser att kraven för att få plats är allt för höga.

Nu svarar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) på kritiken.

Missförstånd

– De tomma lägenheterna har ju funnits ett tag. Efter ett inriktningsbeslut som tagits i vård- och omsorgsnämnden i maj ska servicelägenheter ställas om till trygghetsboende.

– Syftet är ju att kunna erbjuda fler äldre, utan biståndsprövning, en anpassad bostad. Från beslut till att detta blir verkligt är det en omställningstid. Jag har själv pratat med flera som har missuppfattat detta och trott att lägenheterna ska bli studentbostäder i stället, men så är det inte alls.

Ökat behov

Skälet till omställningen är att Skövde växer och befolkningen blir äldre. Det leder till att behovet av bostäder anpassade för äldre ökar samtidigt som antalet personer som ansöker om och beviljas servicelägenhet i Skövde blivit färre de senaste åren. Det har resulterat i att flera står tomma.

”Svårt att nå alla”

Katarina Jonsson säger att det kan vara så att presentationen av omställningen inte har varit tillräckligt tydlig.

– Om det är så att många äldre har missuppfattat detta så kan jag i efterhand säga att vi i så fall inte har varit tillräckligt tydliga. Det är tyvärr svårt att informera och att nå ut till alla berörda.

Katarina Jonsson tycker att det är bra att kommunen hyr ut tio lägenheter till regionen under omställningstiden.

Löste problem

– Lägenheterna är ju ändå tomma och genom uthyrningen har vi också löst ett problem för regionen.

I dag finns 19 lediga lägenheter i servicehuset Bagaren i centrala Skövde. Tio av dem ska hyras ut tillfälligt till regionen avsedda för läkarstudenter, nyheten i SLA i förra veckan har lett till kraftiga reaktioner. De handlar inte mest om att studenter får lägenheter avsedda för äldre, utan framför allt om att det ens finns tomma lägenheter på Bagaren när många gamla sökt men inte blivit beviljade en lägenhet där.

Massiv kritik

Ett stort antal personer har hört av sig till SLA och de använder starka uttryck som att det är skamligt hur kommunen behandlar de äldre. Någon frågar sig om man måste vara halvdöd för att få en plats. Andra säger att de skäms för att vara Skövdebor. PRO i Skövde har också kritiserat kommunen och anser att kraven för att få plats är allt för höga.

Nu svarar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) på kritiken.

Missförstånd

– De tomma lägenheterna har ju funnits ett tag. Efter ett inriktningsbeslut som tagits i vård- och omsorgsnämnden i maj ska servicelägenheter ställas om till trygghetsboende.

– Syftet är ju att kunna erbjuda fler äldre, utan biståndsprövning, en anpassad bostad. Från beslut till att detta blir verkligt är det en omställningstid. Jag har själv pratat med flera som har missuppfattat detta och trott att lägenheterna ska bli studentbostäder i stället, men så är det inte alls.

Ökat behov

Skälet till omställningen är att Skövde växer och befolkningen blir äldre. Det leder till att behovet av bostäder anpassade för äldre ökar samtidigt som antalet personer som ansöker om och beviljas servicelägenhet i Skövde blivit färre de senaste åren. Det har resulterat i att flera står tomma.

”Svårt att nå alla”

Katarina Jonsson säger att det kan vara så att presentationen av omställningen inte har varit tillräckligt tydlig.

– Om det är så att många äldre har missuppfattat detta så kan jag i efterhand säga att vi i så fall inte har varit tillräckligt tydliga. Det är tyvärr svårt att informera och att nå ut till alla berörda.

Katarina Jonsson tycker att det är bra att kommunen hyr ut tio lägenheter till regionen under omställningstiden.

Löste problem

– Lägenheterna är ju ändå tomma och genom uthyrningen har vi också löst ett problem för regionen.