14 aug 2015 09:24

14 aug 2015 18:35

Lärarlöner och arbetsmiljön viktigast

Gustav Fridolin (MP) berättade om regeringens kommande satsningar för skolfolk från Skaraborg.

– Lärarlöner och arbetsmiljöfrågor är de viktigaste frågorna på kort sikt, säger utbildningsministern.

Syftet med besöket i Rydskolan var att berätta om regeringens planer för skolan. Skolfolk, inklusive fackliga representanter, från Skaraborgs 15 kommuner var på plats. När Fridolin hade berättat om inriktning och satsningar, samt Essunga berättat om sin skolsatsning, samlades deltagarna för kommunvisa diskussioner. Det var tionde träffen i Fridolins turné i landet, där ambitionen är att träffa skolfolk från samtliga kommuner.

”Bli makthavare”

– Jag är inte här för att prata om regeringens förträfflighet, professionen måste tillåtas bli makthavare och om allt fungerat hade vi inte behövt ha de här träffarna.

Att åtgärdsprogrammen för elever med problem sätts in för sent, att göra läraryrket attraktivt och att få skolan mer jämlik är de tre främsta utmaningarna för skolan just nu, enligt Fridolin.

På en direkt fråga lyfte han fram lärarlöner och arbetsmiljöfrågorna som de viktigaste frågorna på kort sikt.

– Vi måste få förutsättningar att locka folk till världens roligaste yrke. Ska vi få folk att byta till läraryrket eller underlätta för utveckling inom yrket, krävs det konkurrenskraftiga löner.

Flera lärare menar att de får syssla med alldeles för mycket administration. Fridolin säger att de nationella proven har minskats samt att mycket digitaliserats, men att både staten och kommunerna ska se till att det blir en ändring.

– Kommunerna har ett jättejobb framför sig. när de ska värna om lärarnas för- och efterjobb i samband med lektionerna.

Lärarutbildning i Skövde

Carina Gullberg, S-märkt kommunalråd i Gullspång, räckte upp handen och efterlyste att högskolan ska återuppta lärarutbildningen:

– En viktig fråga för hela Skaraborg, för att få fler studenter att röra sig i området. Det var längesedan vi hade en VFU-student (verksamhetsförlagd utbildning) i Gullspång.

Fridolin:

– Vi har fått uttryckliga önskemål om detta.

Gullberg och Fridolin fick besked om att en arbetsgrupp tittar på frågan.

– Det låter bra, sa Gullberg.

 

Syftet med besöket i Rydskolan var att berätta om regeringens planer för skolan. Skolfolk, inklusive fackliga representanter, från Skaraborgs 15 kommuner var på plats. När Fridolin hade berättat om inriktning och satsningar, samt Essunga berättat om sin skolsatsning, samlades deltagarna för kommunvisa diskussioner. Det var tionde träffen i Fridolins turné i landet, där ambitionen är att träffa skolfolk från samtliga kommuner.

”Bli makthavare”

– Jag är inte här för att prata om regeringens förträfflighet, professionen måste tillåtas bli makthavare och om allt fungerat hade vi inte behövt ha de här träffarna.

Att åtgärdsprogrammen för elever med problem sätts in för sent, att göra läraryrket attraktivt och att få skolan mer jämlik är de tre främsta utmaningarna för skolan just nu, enligt Fridolin.

På en direkt fråga lyfte han fram lärarlöner och arbetsmiljöfrågorna som de viktigaste frågorna på kort sikt.

– Vi måste få förutsättningar att locka folk till världens roligaste yrke. Ska vi få folk att byta till läraryrket eller underlätta för utveckling inom yrket, krävs det konkurrenskraftiga löner.

Flera lärare menar att de får syssla med alldeles för mycket administration. Fridolin säger att de nationella proven har minskats samt att mycket digitaliserats, men att både staten och kommunerna ska se till att det blir en ändring.

– Kommunerna har ett jättejobb framför sig. när de ska värna om lärarnas för- och efterjobb i samband med lektionerna.

Lärarutbildning i Skövde

Carina Gullberg, S-märkt kommunalråd i Gullspång, räckte upp handen och efterlyste att högskolan ska återuppta lärarutbildningen:

– En viktig fråga för hela Skaraborg, för att få fler studenter att röra sig i området. Det var längesedan vi hade en VFU-student (verksamhetsförlagd utbildning) i Gullspång.

Fridolin:

– Vi har fått uttryckliga önskemål om detta.

Gullberg och Fridolin fick besked om att en arbetsgrupp tittar på frågan.

– Det låter bra, sa Gullberg.