14 aug 2015 06:00

14 aug 2015 06:00

"Problemet är akut"

Skövde slakteris vd Ove Konradsson oroas över den svenska kött- och mjölkproduktionens framtid:

– Läget är allvarligt, både på kort och lång sikt.

De svenska mjölkbönderna har en tuff situation. Låga avräkningspriser gör att ekvationen blir mer svårlöst och många upphör helt enkelt med produktionen.

Ove Konradsson, vd för Skövde slakteri betonar att läget för mjölk- och köttproduktionen är allvarligt.

– Arla och LRF måste göra mer, men det känns som att de inte tar det på allvar trots att problemet är akut.

Han säger att den finske Arlabonden får motsvarande 3,60 kronor per kilo mjölk, medan den svenske får 2,58.

– Det går inte att bedriva verksamheten när villkoren är så olika. Bland annat måste våra kor gå ute på sommaren, det behöver de inte i många andra länder. Det känns inte som att det är samma produkt, säger Ove Konradsson.

Han är medveten om att den svenska marknaden påverkas av mjölkens världsmarknadspris, men betonar att även den nationella marknaden spelar en stor roll. När det gäller kött har branschen lyckats få betalt för det svenska mervärdet, men något liknande finns inte för mjölken.

– Bonden får mindre betalt, men priset i butiken har inte sjunkit.

Ökad slakt

Utvecklingen bland mjölkproducenterna kommer att även att påverka köttmarknaden. Ove Konradsson tror att det kommer att bli en ökad slakt av kor under hösten, vilket ökar köerna på slakterierna. I synnerhet när betet är slut.

– 65 procent av allt kött vi äter i Sverige är mjölkraskött. Ökar slakten kommer troligen priset att sjunka under hösten, på grund av överskottet som blir när slakten av mjölkkorna och den normala höstslakten pågår. Sedan kommer det troligen att skapas ett stort underskott, säger Konradsson.

På sikt kan det innebära en brist på svenskt kött i butikerna. Konradsson säger att det självklart är olyckligt, nu när branschen fått svenskarna att äta mer svenskt kött och vara villiga att betala för mervärdet.

– Risken är stor att det inte finns tillräckligt med svenskt kött att erbjuda, säger Ove Konradsson.

Direkt till bönderna

I England har företaget Morrisons, efter hårt tryck från mjölkbönderna den senaste tiden, meddelat att ett nytt varumärke kommer att införas, efter Jordbruksaktuellt.

Morrisons ska introducera ett alternativ till sin vanliga mjölk, under varumärket ”Morrisons Milk for Farmers”. Förpackningen innehåller fyra pints (drygt två liter) och kommer att kosta 10 pence, motsvarande 1,36 kronor, mer än företagets vanliga mjölk. De extra pengarna ska gå oavkortat till landets mjölkbönder, lovar Morrisons.

Företagets övriga mjölk säljs för motsvarande 5,30 kronor litern. Den nya mjölken kommer kosta 6,65 kronor litern.

De svenska mjölkbönderna har en tuff situation. Låga avräkningspriser gör att ekvationen blir mer svårlöst och många upphör helt enkelt med produktionen.

Ove Konradsson, vd för Skövde slakteri betonar att läget för mjölk- och köttproduktionen är allvarligt.

– Arla och LRF måste göra mer, men det känns som att de inte tar det på allvar trots att problemet är akut.

Han säger att den finske Arlabonden får motsvarande 3,60 kronor per kilo mjölk, medan den svenske får 2,58.

– Det går inte att bedriva verksamheten när villkoren är så olika. Bland annat måste våra kor gå ute på sommaren, det behöver de inte i många andra länder. Det känns inte som att det är samma produkt, säger Ove Konradsson.

Han är medveten om att den svenska marknaden påverkas av mjölkens världsmarknadspris, men betonar att även den nationella marknaden spelar en stor roll. När det gäller kött har branschen lyckats få betalt för det svenska mervärdet, men något liknande finns inte för mjölken.

– Bonden får mindre betalt, men priset i butiken har inte sjunkit.

Ökad slakt

Utvecklingen bland mjölkproducenterna kommer att även att påverka köttmarknaden. Ove Konradsson tror att det kommer att bli en ökad slakt av kor under hösten, vilket ökar köerna på slakterierna. I synnerhet när betet är slut.

– 65 procent av allt kött vi äter i Sverige är mjölkraskött. Ökar slakten kommer troligen priset att sjunka under hösten, på grund av överskottet som blir när slakten av mjölkkorna och den normala höstslakten pågår. Sedan kommer det troligen att skapas ett stort underskott, säger Konradsson.

På sikt kan det innebära en brist på svenskt kött i butikerna. Konradsson säger att det självklart är olyckligt, nu när branschen fått svenskarna att äta mer svenskt kött och vara villiga att betala för mervärdet.

– Risken är stor att det inte finns tillräckligt med svenskt kött att erbjuda, säger Ove Konradsson.

Direkt till bönderna

I England har företaget Morrisons, efter hårt tryck från mjölkbönderna den senaste tiden, meddelat att ett nytt varumärke kommer att införas, efter Jordbruksaktuellt.

Morrisons ska introducera ett alternativ till sin vanliga mjölk, under varumärket ”Morrisons Milk for Farmers”. Förpackningen innehåller fyra pints (drygt två liter) och kommer att kosta 10 pence, motsvarande 1,36 kronor, mer än företagets vanliga mjölk. De extra pengarna ska gå oavkortat till landets mjölkbönder, lovar Morrisons.

Företagets övriga mjölk säljs för motsvarande 5,30 kronor litern. Den nya mjölken kommer kosta 6,65 kronor litern.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.