15 aug 2015 20:00

15 aug 2015 20:00

Fick lektioner i teknik och elektricitet

Det blev en fredag i skolbänken för uppåt 200 lärare som samlades på Högskolan i Skövde för uppstart inför höstterminen.

– Det är lärorikt att ibland få sitta på elevernas plats, sa Carin Rydberg, lärare.

Under fredagen fylldes undervisningssalarna på högskolan i Skövde. Men i stället för elever var det lärare från flertalet kommuner som tog plats för en dag av lärande inför hösten.

Utveckla lärandet

Det var igenom skolutvecklingsprogrammet NTA, naturvetenskap och teknik för alla, som dagen anordnades med målet att ge fördjupande kunskap till lärare inom ämnen så som Matematik, biologi, och teknik.

– Dagen har kretsat kring vår fortbildningskurs där pedagogerna fick ta del av sina ämnen och få djupare förståelse. Bland annat fick de testa att göra de övningar som de sedan ska lära ut till eleverna under hösten, sa Cecilia Johammar Persson, regional samordnare.

Prova på dag

Under en föreläsning om elektricitet satt Carin Rydberg och Frida Svanström, båda grundskolelärare från Lidköping, i full färd med att få en lampa att lysa med endast ett batteri och koppartråd till hands.

– Det är lärorikt att ibland få sitta på elevernas plats, det utvidgar lärandet sa Carin Rydberg.

Det var uppåt 200 lärare som närvarade under dagen med 12 olika föreläsningar med varierande teman.

Stort samarbete

NTA samarbetar med olika kommuner och de som bland annat närvarade under fredagen var lärare från Karlsborg, Tibro, Hjo och Lidköping. I framtiden hoppas Cecilia Johammar Persson att fler kommuner sluter upp kring arbetet.

– Vi hoppas bland annat på att Skövde kommun kommer med i samarbetet.

Under fredagen fylldes undervisningssalarna på högskolan i Skövde. Men i stället för elever var det lärare från flertalet kommuner som tog plats för en dag av lärande inför hösten.

Utveckla lärandet

Det var igenom skolutvecklingsprogrammet NTA, naturvetenskap och teknik för alla, som dagen anordnades med målet att ge fördjupande kunskap till lärare inom ämnen så som Matematik, biologi, och teknik.

– Dagen har kretsat kring vår fortbildningskurs där pedagogerna fick ta del av sina ämnen och få djupare förståelse. Bland annat fick de testa att göra de övningar som de sedan ska lära ut till eleverna under hösten, sa Cecilia Johammar Persson, regional samordnare.

Prova på dag

Under en föreläsning om elektricitet satt Carin Rydberg och Frida Svanström, båda grundskolelärare från Lidköping, i full färd med att få en lampa att lysa med endast ett batteri och koppartråd till hands.

– Det är lärorikt att ibland få sitta på elevernas plats, det utvidgar lärandet sa Carin Rydberg.

Det var uppåt 200 lärare som närvarade under dagen med 12 olika föreläsningar med varierande teman.

Stort samarbete

NTA samarbetar med olika kommuner och de som bland annat närvarade under fredagen var lärare från Karlsborg, Tibro, Hjo och Lidköping. I framtiden hoppas Cecilia Johammar Persson att fler kommuner sluter upp kring arbetet.

– Vi hoppas bland annat på att Skövde kommun kommer med i samarbetet.