17 aug 2015 06:00

17 aug 2015 06:47

Redo för råd när något inte fungerar

Familjerådgivningen stöttar under sekretess

Familjerådgivningen stöttar par med relationsproblem.
– Ofta handlar det om att kommunikationen brister, säger familjerådgivaren Catrine Willebrand.

Rådgivningen finns på Staketgatan, en trappa upp i SLA-huset, i centrala Skövde. Att den ligger i ett hyreshus och har en egen ingång hjälper till att ta bort myndighetsstämpeln.

– Vi har sekretess, det som framkommer i samtalen stannar här och vi för inga journaler. De som kommer hit kan även vara anonyma, säger Willebrands kollega Barbro Strand.

De som vill ha hjälp kan ringa rådgivningen, och få en tid för samtal med någon av familjerådgivarna. Under det första besöket får klienterna berätta vad de vill ha hjälp med. Rådgivningen ser helst att båda parterna finns med på samtalen, även om allt bygger på frivillighet.

– Det är värdefullt att båda är med; vi vill gärna höra var och ens berättelse. Var och en har ju en egen sanning och då är det bra att få höra hur partnern uppfattar saker och ting, säger Willebrand.

Vilket är det vanligaste problemet?

– Att kommunikationen brister, det är svårt att prata med varandra, men det kan ofta visa sig att det ligger något annat bakom. Förändrade känslor, otrohet, tystnad och svårigheter att förstå varandra är några orsaker.

Vad händer om inte någon vill gå med till er?

– Då kan den andra partnern komma. Den som är negativt inställd från början ändrar sig ofta, ser det som något positivt och kommer till samtalen.

De flesta som tar kontakt med rådgivningen vill få det bättre tillsammans. Några kommer ändå fram till att de vill separera, vilket för en del par är det bästa.

– Det går även att ta kontakt med oss om man redan bestämt sig för att separera, för att få råd, svar på praktiska frågor och prata om vad som händer utifrån att man blir ensam, säger Barbro Strand.

Stor omställning

Par som fått barn genomgår en stor omställning, och alla blivande föräldrar i Skövde får tillfälle att besöka rådgivningen för att få information om vilka möjligheter till stöd som finns. Det sker i samarbete med mödravårdscentralen.

– Allt blir intensivt. Det är lätt att glömma av att man behöver tid för varandra, att inte bara vara mamma och pappa. Det gäller att få ihop livspusslet, bestämma vem som ska göra vad, hämta och lämna barn, handla och laga mat. Problemen behöver inte vara stora innan man kontaktar oss, säger Catrine Willebrand.

Det kan även hända något i relationen när barnen flyttar hemifrån.

– Det händer ofta något när barnen flyttar, de vuxna har kanske engagerat sig i barnen på olika sätt och det kan bli en obalans i förhållandet. Det handlar om vad vi har för förväntningar på varandra i relationen, vi måste kunna kommunicera och värna om relationen.

Respekt

Familjerådgivarna betonar att respekt är ett nyckelord i en relation.

– Vi bör ta reda på och upptäcka vad den andre vill. Att lyssna på vad den andre säger, inte vad vi tror att partnern säger, är viktigt. Vi måste ta oss tid att lyssna på varandra.

Oftast handlar det om parrelationer när någon väljer att kontakta familjerådgivningen, men det går även att få stöd när det handlar om problem med relationen till vuxna barn och svärföräldrar för att bara ge några exempel.

Rådgivningen finns på Staketgatan, en trappa upp i SLA-huset, i centrala Skövde. Att den ligger i ett hyreshus och har en egen ingång hjälper till att ta bort myndighetsstämpeln.

– Vi har sekretess, det som framkommer i samtalen stannar här och vi för inga journaler. De som kommer hit kan även vara anonyma, säger Willebrands kollega Barbro Strand.

De som vill ha hjälp kan ringa rådgivningen, och få en tid för samtal med någon av familjerådgivarna. Under det första besöket får klienterna berätta vad de vill ha hjälp med. Rådgivningen ser helst att båda parterna finns med på samtalen, även om allt bygger på frivillighet.

– Det är värdefullt att båda är med; vi vill gärna höra var och ens berättelse. Var och en har ju en egen sanning och då är det bra att få höra hur partnern uppfattar saker och ting, säger Willebrand.

Vilket är det vanligaste problemet?

– Att kommunikationen brister, det är svårt att prata med varandra, men det kan ofta visa sig att det ligger något annat bakom. Förändrade känslor, otrohet, tystnad och svårigheter att förstå varandra är några orsaker.

Vad händer om inte någon vill gå med till er?

– Då kan den andra partnern komma. Den som är negativt inställd från början ändrar sig ofta, ser det som något positivt och kommer till samtalen.

De flesta som tar kontakt med rådgivningen vill få det bättre tillsammans. Några kommer ändå fram till att de vill separera, vilket för en del par är det bästa.

– Det går även att ta kontakt med oss om man redan bestämt sig för att separera, för att få råd, svar på praktiska frågor och prata om vad som händer utifrån att man blir ensam, säger Barbro Strand.

Stor omställning

Par som fått barn genomgår en stor omställning, och alla blivande föräldrar i Skövde får tillfälle att besöka rådgivningen för att få information om vilka möjligheter till stöd som finns. Det sker i samarbete med mödravårdscentralen.

– Allt blir intensivt. Det är lätt att glömma av att man behöver tid för varandra, att inte bara vara mamma och pappa. Det gäller att få ihop livspusslet, bestämma vem som ska göra vad, hämta och lämna barn, handla och laga mat. Problemen behöver inte vara stora innan man kontaktar oss, säger Catrine Willebrand.

Det kan även hända något i relationen när barnen flyttar hemifrån.

– Det händer ofta något när barnen flyttar, de vuxna har kanske engagerat sig i barnen på olika sätt och det kan bli en obalans i förhållandet. Det handlar om vad vi har för förväntningar på varandra i relationen, vi måste kunna kommunicera och värna om relationen.

Respekt

Familjerådgivarna betonar att respekt är ett nyckelord i en relation.

– Vi bör ta reda på och upptäcka vad den andre vill. Att lyssna på vad den andre säger, inte vad vi tror att partnern säger, är viktigt. Vi måste ta oss tid att lyssna på varandra.

Oftast handlar det om parrelationer när någon väljer att kontakta familjerådgivningen, men det går även att få stöd när det handlar om problem med relationen till vuxna barn och svärföräldrar för att bara ge några exempel.