18 aug 2015 06:00

18 aug 2015 07:27

"Det finns behov av fler krigsförband än yrkesanställda"

Under 13 veckor ska 230 ungdomar prova livet inom försvaret. En grundutbildning som förhoppningsvis kan leda till minst en deltidsanställning vid något regemente.

– Det är som en enda lång anställningsintervju, säger Mikael Lindström, ställföreträdande kompanichef för Skaraborgs regemente.

Magnus Elg, kompanichef på Trängregementet gläds åt att andelen kvinnor ökat till 30 procent men ser gärna fler.

– Vi vill ju eftersträva hur samhället ser ut i stort.

En av dem var Emma Josefsson som inte såg grundutbildningen som något märkvärdigt.

– Visst tar man sig en tankeställare först men det ska bli en rolig utmaning. Fysiskt, men det ska också bli en utmaning i att jobba i grupp.

Första uppgiften blev att hämta ut sin personliga utrustning. En hel del packning skulle det visa sig. Mattias Möller uppskattade att allt vägde ungefär 20 kilo ihop.

– Men det kommer nog bli mer sen!

Hur länge de hade väntat för att få ut utrustningen rådde skilda meningar om. Några trampade lite otåligt, andra behöll lugnet. Däremot verkade många ha en klar uppfattning om vart de ville jobba sedan:

Allt inom trängen, säger en. Marinsoldat säger en annan. Sjukvård säger flera.

Behov av fler

Detta intaget är inriktat på just deltidrekrytering.

– Det finns behov av fler krigsförband än yrkesanställda. På det här sättet kan vi få en större volym, säger Mikael Lindström.

En genomsnittlig inställningstid per år som deltidsanställd är 3-4 veckor.

– Men det varierar stort beroende på befattning.

Andelen godkända efter utbildningen har tidigare varit hela 92 procent.

– Sedan har några tyckt att ”det var ett bra resultat men nu vill jag göra något annat”.

Efter grundutbildningen fortsätter befattningsutbildning och fortsatt soldatubtildning under cirka sex månader.

– Det är som en enda lång anställningsintervju, säger Mikael Lindström, ställföreträdande kompanichef för Skaraborgs regemente.

Magnus Elg, kompanichef på Trängregementet gläds åt att andelen kvinnor ökat till 30 procent men ser gärna fler.

– Vi vill ju eftersträva hur samhället ser ut i stort.

En av dem var Emma Josefsson som inte såg grundutbildningen som något märkvärdigt.

– Visst tar man sig en tankeställare först men det ska bli en rolig utmaning. Fysiskt, men det ska också bli en utmaning i att jobba i grupp.

Första uppgiften blev att hämta ut sin personliga utrustning. En hel del packning skulle det visa sig. Mattias Möller uppskattade att allt vägde ungefär 20 kilo ihop.

– Men det kommer nog bli mer sen!

Hur länge de hade väntat för att få ut utrustningen rådde skilda meningar om. Några trampade lite otåligt, andra behöll lugnet. Däremot verkade många ha en klar uppfattning om vart de ville jobba sedan:

Allt inom trängen, säger en. Marinsoldat säger en annan. Sjukvård säger flera.

Behov av fler

Detta intaget är inriktat på just deltidrekrytering.

– Det finns behov av fler krigsförband än yrkesanställda. På det här sättet kan vi få en större volym, säger Mikael Lindström.

En genomsnittlig inställningstid per år som deltidsanställd är 3-4 veckor.

– Men det varierar stort beroende på befattning.

Andelen godkända efter utbildningen har tidigare varit hela 92 procent.

– Sedan har några tyckt att ”det var ett bra resultat men nu vill jag göra något annat”.

Efter grundutbildningen fortsätter befattningsutbildning och fortsatt soldatubtildning under cirka sex månader.

  • Rikard Jansson