18 aug 2015 06:00

18 aug 2015 06:00

Kan bli gemensam skolstart 2017

Måndag, tisdag och torsdag – skolstarten i Skövde är splittrad.

– Förhoppningsvis ska vi om ett par år ha gemensam skolstart, från grundskolan till gymnasiet, säger sektorschefen Gustaf Olsson.

På måndagen började läsåret för alla gymnasieettor. Först på tisdagen kommer tvåorna och treorna.

– Den separata starten för ettorna har vi kört ett par år nu och det har visat sig vara väldigt bra, det blir lite lugnare, säger Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning.

– Tidigare var det lite stökigt i samband med skolstarten och vi har en viss beredskap, men jag upplever att vi har en bra dialog med eleverna och när tvåor och treor kommer på tisdagen har vi ett gemensamt arrangemang för alla.

Arrangemanget kallas Inloppet och är ett tillfälle för eleverna att lära känna varandra och skapa en samhörighet inom respektive program.

Längre lov

Grundskoleeleverna börjar först på torsdag.

– Vi har en utspridd skolstart i Skövde, vilket inte är optimalt. Men när vi nu är en gemensam organisation ska vi förhoppningsvis från och med 2017 ha gemensamma läsårstider. Det finns flera fördelar med det, bland annat skulle vi kunna ha gemensam kompetensutveckling för personalen.

En del nyheter blir det för en del av de 8 000 barn och elever – från förskolan och upp till gymnasiet – när de återvänder efter sommarlovet.

Stöpeneleverna flyttar in i en nyrenoverad skola och den nya gymnasiesärskolan vid Kavelbro invigs. Gymnasiesärskolan samlar nu all sin verksamhet där.

– Men den nya byggnaden innebär också en lokalutökning för hela Kavelbro. Även nationella program kommer att hålla till där.

Nytt är också att Raoul Wallenberg-skolan öppnar på Norrmalm. Nytt är också att förskolan Skogen under några månader håller till i paviljonger, detta under renoveringsarbetet av den i en brand förstörda förskolan. Även på Billingskolan finns paviljonger, men där är det för att man ska få plats med alla elever.

Färre sökande

I förskola, grundskola och gymnasiet finns 2 000 anställda. Inför skolstarten är det endast ett 20-tal tjänster som inte är tillsatta.

– Helt normalt och detta löser vi med vikarier. Däremot har legitimationskravet för lärare lett till minskad tillgång och färre sökande till tjänsterna.

På måndagen började läsåret för alla gymnasieettor. Först på tisdagen kommer tvåorna och treorna.

– Den separata starten för ettorna har vi kört ett par år nu och det har visat sig vara väldigt bra, det blir lite lugnare, säger Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning.

– Tidigare var det lite stökigt i samband med skolstarten och vi har en viss beredskap, men jag upplever att vi har en bra dialog med eleverna och när tvåor och treor kommer på tisdagen har vi ett gemensamt arrangemang för alla.

Arrangemanget kallas Inloppet och är ett tillfälle för eleverna att lära känna varandra och skapa en samhörighet inom respektive program.

Längre lov

Grundskoleeleverna börjar först på torsdag.

– Vi har en utspridd skolstart i Skövde, vilket inte är optimalt. Men när vi nu är en gemensam organisation ska vi förhoppningsvis från och med 2017 ha gemensamma läsårstider. Det finns flera fördelar med det, bland annat skulle vi kunna ha gemensam kompetensutveckling för personalen.

En del nyheter blir det för en del av de 8 000 barn och elever – från förskolan och upp till gymnasiet – när de återvänder efter sommarlovet.

Stöpeneleverna flyttar in i en nyrenoverad skola och den nya gymnasiesärskolan vid Kavelbro invigs. Gymnasiesärskolan samlar nu all sin verksamhet där.

– Men den nya byggnaden innebär också en lokalutökning för hela Kavelbro. Även nationella program kommer att hålla till där.

Nytt är också att Raoul Wallenberg-skolan öppnar på Norrmalm. Nytt är också att förskolan Skogen under några månader håller till i paviljonger, detta under renoveringsarbetet av den i en brand förstörda förskolan. Även på Billingskolan finns paviljonger, men där är det för att man ska få plats med alla elever.

Färre sökande

I förskola, grundskola och gymnasiet finns 2 000 anställda. Inför skolstarten är det endast ett 20-tal tjänster som inte är tillsatta.

– Helt normalt och detta löser vi med vikarier. Däremot har legitimationskravet för lärare lett till minskad tillgång och färre sökande till tjänsterna.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.