18 aug 2015 17:00

18 aug 2015 17:36

Mördarsniglarna i länet kartläggs

VÄSTRA GÖTALAND: Länsstyrelsen vill ha koll på invasiva arter

Mördarsniglar och ett 25-tal andra så kallade invasiva arter ska nu kartläggas i Västra Götaland. Och man behöver allmänhetens hjälp.

Då och då dyker det upp främmande växter och djur som inte tidigare har funnits i den svenska floran och faunan. Det är helt naturligt och i vissa fall ställer det inte till med några problem.

I andra fall kan det dock göra det och de nya arterna trivs lite för bra, förökar sig kraftigt och kan på så sätt påverka den övriga biologiska mångfalden samt orsaka skador. Sådana arter kallas invasiva arter.

Hjälp av allmänheten

Ett 25-tal av dessa invasiva arter ska nu kartläggas i Västra Götaland och länsstyrelsen har gett uppdraget till Falköpingsföretaget Örnborg Kyrkander biologi & miljö AB, där bland andra limnolog (expert på inlandsvatten) Tina Kyrkander arbetar.

– Vi ska påbörja det arbetet när fältsäsongen är slut, det blir i mitten av september. Då ska vi tillsammans med länsstyrelsen ta fram ett formulär som vi ska skicka till kommunerna och olika föreningar.

Man ska även ta fram en informationsfolder med det 25-talet arter som nu ska kartläggas så att det blir tydligt vilka arter som avses.

– Vi vill också ha allmänhetens hjälp och man kan rapportera in på Artportalen. Det är viktigt att man gör det.

Kartläggningen ska vara klar i mars och det man vill få reda på är bland annat om spridningen av de aktuella arterna ökar och hur problemen ser ut.

– Ingen har riktigt haft ansvar för det här, eller koll på det, tidigare. Mördarsniglarna är bara ett exempel och om vi hade reagerat tidigare så kanske det inte hade blivit så här. Nu ska vi ta reda på hur vi kan agera i framtiden så att det inte blir samma problem med andra arter.

Tina Kyrkander tar Nya Zeeland och Australien som exempel där man har fått problem och nu är mycket strikta med nya arter.

Då och då dyker det upp främmande växter och djur som inte tidigare har funnits i den svenska floran och faunan. Det är helt naturligt och i vissa fall ställer det inte till med några problem.

I andra fall kan det dock göra det och de nya arterna trivs lite för bra, förökar sig kraftigt och kan på så sätt påverka den övriga biologiska mångfalden samt orsaka skador. Sådana arter kallas invasiva arter.

Hjälp av allmänheten

Ett 25-tal av dessa invasiva arter ska nu kartläggas i Västra Götaland och länsstyrelsen har gett uppdraget till Falköpingsföretaget Örnborg Kyrkander biologi & miljö AB, där bland andra limnolog (expert på inlandsvatten) Tina Kyrkander arbetar.

– Vi ska påbörja det arbetet när fältsäsongen är slut, det blir i mitten av september. Då ska vi tillsammans med länsstyrelsen ta fram ett formulär som vi ska skicka till kommunerna och olika föreningar.

Man ska även ta fram en informationsfolder med det 25-talet arter som nu ska kartläggas så att det blir tydligt vilka arter som avses.

– Vi vill också ha allmänhetens hjälp och man kan rapportera in på Artportalen. Det är viktigt att man gör det.

Kartläggningen ska vara klar i mars och det man vill få reda på är bland annat om spridningen av de aktuella arterna ökar och hur problemen ser ut.

– Ingen har riktigt haft ansvar för det här, eller koll på det, tidigare. Mördarsniglarna är bara ett exempel och om vi hade reagerat tidigare så kanske det inte hade blivit så här. Nu ska vi ta reda på hur vi kan agera i framtiden så att det inte blir samma problem med andra arter.

Tina Kyrkander tar Nya Zeeland och Australien som exempel där man har fått problem och nu är mycket strikta med nya arter.