18 aug 2015 06:00

18 aug 2015 08:26

Vatten blir utställning

KULTURHUSET: Skövdeborna uppmanas att lämna sitt bidrag

Konstnären Jeanette Schäring är på jakt efter vatten från olika vattendrag i Skövde. Hon uppmanar nu Skövdeborna att lämna in vatten till Kulturhuset för att kunna använda det i sin utställning.

– Jag tycker det är roligt att involvera människor på plats, säger hon.

När portarna slås upp för höstens utställning i Konsthallen i Kulturhuset i Skövde kommer vatten att ha en central roll. Det är konstnären Jeanette Schäring som räknar med att kunna hänga upp runt 150 olika behållare med vatten från Skövdeområdet.

– Jag tycker det är roligt att involvera människor på plats, säger Schäring som gjort flera liknande utställningar tidigare, bland annat i Borås och Finland.

Olika vattendrag

Skövdeborna uppmanas alltså tappa upp vatten från någon form av vattendrag som finns i närheten av Skövde som exempelvis badsjöar, vattenkranar, brunnar, fontäner, åar och bäckar.

– Allt från små vattenbehållare till stora tvåliterspetflaskor är välkommet med märkning om när och var det tappades upp och vad det är för typ av vatten, säger hon.

Del av utställning

Vattnet kommer sedan att hällas upp i behållare som kommer skapa huvuddelen i höstens utställning ”Matter in motion, sate of matter - colour and water - Vems vatten är du?” i konsthallen.

– Behållarna kommer vara märkta med informationen som lämnats om vattnet, så den som lämnat in det kommer kunna följa sitt vatten genom utställningen.

Skiftar färg

– Jag kommer lägga en träbit från en speciell växt i varje behållare och beroende på vilken biologisk mångfald som finns i vattnet så kommer färgen börja skifta och denna process kommer fortsätta genom utställningens gång.

En del av vattnet kommer att skickas till universitet i Uppsala för analys av de biokemiska processerna som händer i vattnet. Anledningen till att Jeanette Schäring bjöds in för att hålla en utställning beror på att konstmuseet i år har ett temaår.

– I år ville vi fokusera på konst som rör sig i gränslandet mellan de vetenskapliga och konstnärliga fälten, därför vill vi ha hit Jeanette som gestaltar det här på ett väldigt vackert och sinnligt sätt, blandat med hårda fakta, säger konstintendent Tomas Asplund Gustafsson.

Vatten kan lämnas in till Infodisken i Kulturhuset fram till 20 september.

När portarna slås upp för höstens utställning i Konsthallen i Kulturhuset i Skövde kommer vatten att ha en central roll. Det är konstnären Jeanette Schäring som räknar med att kunna hänga upp runt 150 olika behållare med vatten från Skövdeområdet.

– Jag tycker det är roligt att involvera människor på plats, säger Schäring som gjort flera liknande utställningar tidigare, bland annat i Borås och Finland.

Olika vattendrag

Skövdeborna uppmanas alltså tappa upp vatten från någon form av vattendrag som finns i närheten av Skövde som exempelvis badsjöar, vattenkranar, brunnar, fontäner, åar och bäckar.

– Allt från små vattenbehållare till stora tvåliterspetflaskor är välkommet med märkning om när och var det tappades upp och vad det är för typ av vatten, säger hon.

Del av utställning

Vattnet kommer sedan att hällas upp i behållare som kommer skapa huvuddelen i höstens utställning ”Matter in motion, sate of matter - colour and water - Vems vatten är du?” i konsthallen.

– Behållarna kommer vara märkta med informationen som lämnats om vattnet, så den som lämnat in det kommer kunna följa sitt vatten genom utställningen.

Skiftar färg

– Jag kommer lägga en träbit från en speciell växt i varje behållare och beroende på vilken biologisk mångfald som finns i vattnet så kommer färgen börja skifta och denna process kommer fortsätta genom utställningens gång.

En del av vattnet kommer att skickas till universitet i Uppsala för analys av de biokemiska processerna som händer i vattnet. Anledningen till att Jeanette Schäring bjöds in för att hålla en utställning beror på att konstmuseet i år har ett temaår.

– I år ville vi fokusera på konst som rör sig i gränslandet mellan de vetenskapliga och konstnärliga fälten, därför vill vi ha hit Jeanette som gestaltar det här på ett väldigt vackert och sinnligt sätt, blandat med hårda fakta, säger konstintendent Tomas Asplund Gustafsson.

Vatten kan lämnas in till Infodisken i Kulturhuset fram till 20 september.