20 aug 2015 15:22

20 aug 2015 15:22

Före detta nämndeman vill frikännas – överklagar

NYHETER: Vänder sig till Högsta Domstolen

Den före detta nämndemannen som dömts till fängelse i två år för våldtäkt mot barn överklagar nu hovrättsdomen till Högsta Domstolen, HD. Han yrkar på ett frikännande.

I juni dömdes mannen i Skaraborgs tingsrätt till två års fängelse för våldtäkt mot barn. Han dömdes dessutom att betala 110 000 kronor i skadestånd till offret, en 17-åriga flicka.

Rättegången mot politikern och nämndemannen, som när han anhölls avsade sig alla uppdrag och begärde utträde ur partiet, hölls i Skaraborgs tingsrätt i Skövde, den tingsrätt där mannen själv varit nämndeman tidigare.

Mannen har hela tiden förnekat brott. Han har visserligen erkänt att han har haft sex med 17-åringen på behandlingshemmet i Skövde där han var vikarie. Men han har hävdat att han inte kände till att hon var omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga, och anser därmed att gärningen inte är brottslig. Han sade under rättegången i tingsrätten att han trodde att det var fråga om frivilliga placeringar på behandlingshemmet. Han uppgav även att han då inte kände till vad LVU innebar. Han hävdade också att det var flickan som tog initiativet till sex.

Men tingsrätten, som ansåg att mannen måste ha känt till att flickan var LVU-placerad och att han också måste haft kunskap om vad det innebär, fällde alltså mannen.

Han överklagade till hovrätten, som i en dom i juli fastställde tingsrättens dom.

Nu överklagar mannen till Högsta Domstolen, HD, och yrkar på prövningstillstånd.

Han vill att HD ska frikänna honom helt, undanröja skadeståndsskyldigheten och att han försätts på fri fot.

I juni dömdes mannen i Skaraborgs tingsrätt till två års fängelse för våldtäkt mot barn. Han dömdes dessutom att betala 110 000 kronor i skadestånd till offret, en 17-åriga flicka.

Rättegången mot politikern och nämndemannen, som när han anhölls avsade sig alla uppdrag och begärde utträde ur partiet, hölls i Skaraborgs tingsrätt i Skövde, den tingsrätt där mannen själv varit nämndeman tidigare.

Mannen har hela tiden förnekat brott. Han har visserligen erkänt att han har haft sex med 17-åringen på behandlingshemmet i Skövde där han var vikarie. Men han har hävdat att han inte kände till att hon var omhändertagen enligt LVU, lagen om vård av unga, och anser därmed att gärningen inte är brottslig. Han sade under rättegången i tingsrätten att han trodde att det var fråga om frivilliga placeringar på behandlingshemmet. Han uppgav även att han då inte kände till vad LVU innebar. Han hävdade också att det var flickan som tog initiativet till sex.

Men tingsrätten, som ansåg att mannen måste ha känt till att flickan var LVU-placerad och att han också måste haft kunskap om vad det innebär, fällde alltså mannen.

Han överklagade till hovrätten, som i en dom i juli fastställde tingsrättens dom.

Nu överklagar mannen till Högsta Domstolen, HD, och yrkar på prövningstillstånd.

Han vill att HD ska frikänna honom helt, undanröja skadeståndsskyldigheten och att han försätts på fri fot.