20 aug 2015 08:00

20 aug 2015 09:28

Lyckat pilotprojekt på Skaraborgs sjukhus

Ökad läkarbemanning har fått ned väntetiderna på akuten.
– Vi hoppas permanenta arbetssättet, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Sedan mitten av juni finns det läkare från medicin, kirurgi och ortopedin på akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus.

Funktionen med särskilda akutläkare kallas mellanjour och finns på plats mellan klockan 12 till 20 alla dagar i veckan, och ska bidra till att patienterna får så snabb hjälp som möjligt.

– Det är en klar fördel att de finns där under den tid var har störst inflöde av patienter. Nu har vi en specialist som kan göra insatser direkt och som är med i bedömningen i ett tidigt skede, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Bättre tider

Statistiken talar för att satsningen är lyckad. Akutmottagningarnas ledtider mäts i väntan på läkare (högst 60 minuter), samt den totala vistelsetiden på mottagningen (högst fyra timmar).

Under juni träffade 49 procent av patienterna en läkare inom en timma, under juli var siffran 55 procent. 72 procent av patienterna var kortare tid än fyra timmar på akuten under juni, månaden hade siffran ökat till 77 procent.

– Vi har inte haft färre patienter, utan tvärtom.

Samtliga noteringar är bättre än regionsnittet och bäst av de större sjukhusgrupperna. Under juli fick 41 procent av akutpatienterna i Västra Götaland träffa en läkare inom en timma och 62 procent var på akuten kortare tid än fyra timmar.

– Samtidigt har det underlättat enormt för de övrig personal. Sjuksköterskorna säger att arbetsmiljön förbättrats då läkarna är med i teamet. Den här sommaren har varit den bästa på flera år.

Halén hoppas att arbetssättet blir permanent. Regionen satsar på att stärka akutvårdkedjan. Att få ned ledtiderna är prioriterat och att införa mellanjourer är ett sätt.

– Regionen är tydlig med att minst 30 procent av de tillförda medlen ska gå till läkare på akuten. Vi hoppas kunna tillsätta ett antal läkartjänster, som jobbar 50 procent på akuten och resten på sin ”hemklinik”. Helst vill vi hitta läkare med några års erfarenhet, och som så småningom kan bli handledare åt AT- och ST-läkare och skapa en kultur. Vi ska även leta efter en läkarchef till akuten, målet är att allt ska vara på plats inför nästa sommar, säger Halén.

Sedan mitten av juni finns det läkare från medicin, kirurgi och ortopedin på akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus.

Funktionen med särskilda akutläkare kallas mellanjour och finns på plats mellan klockan 12 till 20 alla dagar i veckan, och ska bidra till att patienterna får så snabb hjälp som möjligt.

– Det är en klar fördel att de finns där under den tid var har störst inflöde av patienter. Nu har vi en specialist som kan göra insatser direkt och som är med i bedömningen i ett tidigt skede, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Bättre tider

Statistiken talar för att satsningen är lyckad. Akutmottagningarnas ledtider mäts i väntan på läkare (högst 60 minuter), samt den totala vistelsetiden på mottagningen (högst fyra timmar).

Under juni träffade 49 procent av patienterna en läkare inom en timma, under juli var siffran 55 procent. 72 procent av patienterna var kortare tid än fyra timmar på akuten under juni, månaden hade siffran ökat till 77 procent.

– Vi har inte haft färre patienter, utan tvärtom.

Samtliga noteringar är bättre än regionsnittet och bäst av de större sjukhusgrupperna. Under juli fick 41 procent av akutpatienterna i Västra Götaland träffa en läkare inom en timma och 62 procent var på akuten kortare tid än fyra timmar.

– Samtidigt har det underlättat enormt för de övrig personal. Sjuksköterskorna säger att arbetsmiljön förbättrats då läkarna är med i teamet. Den här sommaren har varit den bästa på flera år.

Halén hoppas att arbetssättet blir permanent. Regionen satsar på att stärka akutvårdkedjan. Att få ned ledtiderna är prioriterat och att införa mellanjourer är ett sätt.

– Regionen är tydlig med att minst 30 procent av de tillförda medlen ska gå till läkare på akuten. Vi hoppas kunna tillsätta ett antal läkartjänster, som jobbar 50 procent på akuten och resten på sin ”hemklinik”. Helst vill vi hitta läkare med några års erfarenhet, och som så småningom kan bli handledare åt AT- och ST-läkare och skapa en kultur. Vi ska även leta efter en läkarchef till akuten, målet är att allt ska vara på plats inför nästa sommar, säger Halén.