20 aug 2015 16:13

20 aug 2015 16:13

Skövdeföretagare åtalad för ekobrott

Misstänks ha undanhållit tillgångar i konkurs

En företagare i Skövde har åtalats misstänkt för ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen.

Företagaren åtalades på torsdagen vid Skaraborgs tingsrätt misstänkt för grovt försvårande av konkurs, grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Oriktig uppgift

Enligt kammaråklagare Lars Lindman vid Andra ekobrottskammaren i Göteborg ska företagaren, såsom ställföreträdare för ett företag, vid dess konkurs 2012 och i samband med edgångssammanträde vid tingsrätten, uppsåtligen eller i andra hand av grov oaktsamhet, ha förtigit att bolaget hade en tillgång på 2,1 miljoner kronor.

Brottet ska, enligt åklagaren, bedömas som grovt då företagaren under ed har lämnat en oriktig uppgift och använt vilseledande bokföring.

Betydande belopp

Företagaren misstänks också för att 2012, uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet, ha åsidosatt bokföringsskyldigheten i samma bolag.

Detta genom att inte ha bokfört eller låtit bokföra en intäkt om i vart fall två miljoner kronor och en fordran på 2,1 miljoner kronor.

Åklagaren menar även på denna åtalspunkt att gärningen, som ska ha skett i Skövde, är grov med hänsyn till att det rör sig om betydande belopp.

Nekar till brott

Slutligen åtalas företagaren misstänkt för försvårande av skattekontroll. Enligt åklagaren har företagaren genom att inte bokföra intäkten på två miljoner och fordran på 2,1 miljoner, allvarligt försvårat myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt.

Åklagaren yrkar även på att företagaren ska dömas till näringsförbud i fem år.

I förhör har Skövdeföretagaren nekat till brott.

Företagaren åtalades på torsdagen vid Skaraborgs tingsrätt misstänkt för grovt försvårande av konkurs, grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Oriktig uppgift

Enligt kammaråklagare Lars Lindman vid Andra ekobrottskammaren i Göteborg ska företagaren, såsom ställföreträdare för ett företag, vid dess konkurs 2012 och i samband med edgångssammanträde vid tingsrätten, uppsåtligen eller i andra hand av grov oaktsamhet, ha förtigit att bolaget hade en tillgång på 2,1 miljoner kronor.

Brottet ska, enligt åklagaren, bedömas som grovt då företagaren under ed har lämnat en oriktig uppgift och använt vilseledande bokföring.

Betydande belopp

Företagaren misstänks också för att 2012, uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet, ha åsidosatt bokföringsskyldigheten i samma bolag.

Detta genom att inte ha bokfört eller låtit bokföra en intäkt om i vart fall två miljoner kronor och en fordran på 2,1 miljoner kronor.

Åklagaren menar även på denna åtalspunkt att gärningen, som ska ha skett i Skövde, är grov med hänsyn till att det rör sig om betydande belopp.

Nekar till brott

Slutligen åtalas företagaren misstänkt för försvårande av skattekontroll. Enligt åklagaren har företagaren genom att inte bokföra intäkten på två miljoner och fordran på 2,1 miljoner, allvarligt försvårat myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt.

Åklagaren yrkar även på att företagaren ska dömas till näringsförbud i fem år.

I förhör har Skövdeföretagaren nekat till brott.