20 aug 2015 06:00

20 aug 2015 07:31

"Svårt att tro att Elin skulle försvinna"

NYHETER: Skövdeborna får delta i profilprocess

Skövdes skyddshelgon S:ta Elins plats i kommunens grafiska profil är inte helt given när profilen förnyas.

– Vi har inte låst oss vid något, men jag har svårt att tro att Elin försvinner, säger Christina Herthnek, Skövde kommun.

Inget är klart, inga beslut är fattade. Men när Skövde kommun gör om sin grafiska profil är det inte självklart att skyddshelgonet S:ta Elin – ett av Skövdes starkaste kännetecken – kommer att finnas kvar i profilen.

– Det vi har sagt i den här processen är att vi inte har låst oss vid något. Rent teoretiskt skulle det kunna innebära att Elin tas bort, men jag har svårt att tro att det blir så, säger kommunikationschefen Christina Herthnek.

Alla får tycka

Och när en ny grafisk profil ska tas fram är det inte bara politiker och tjänstemän som får tycka till. Även kommuninvånarna får komma till tals.

– På Matfestivalen kommer vi att ta emot synpunkter från allmänheten. Vad står Skövde för? Vilka egenskaper speglar Skövde? Vad är viktigt för Skövde? Alla tycker ju något om kommunen och många har säkert åsikter om en ny grafisk profil.

På Matfestivalen kan intresserade också anmäla sig till en invånardialog i samma ämne som genomförs senare i höst.

Skövde kommuns nuvarande grafiska profil togs fram 2001. Sedan dess har mycket hänt – nu är det dags för en ny anser kommunen.

Den politiska ledningen har slagit fast att koncerntillhörigheten behöver stärkas. Därför ska den nya grafiska profilen även tydliggöra att de kommunala bolagen tillhör koncernen.

”Viktigt att förnya”

– Att förnya den grafiska profilen är jätteviktigt. I dag är Skövdes budskap spretigt. För att stärka varumärket Skövde är det nödvändigt att spegla hur Skövde ser ut idag.

Efter en upphandling under våren står det klart att det är reklambyrån Infab Vitamin, med kontor i Skåne, som ska hjälpa kommunen att ta fram den nya profilen. Nu fortsätter processen.

– Kanske kan vi presentera ett förslag i oktober, i så fall kan ett beslut fattas i kommunfullmäktige i december.

Bytet av den grafiska profilen ska ske successivt under ett par år, med start någon gång efter nyår. Kostnaden för att ta fram den nya profilen är inte helt lätt att precisera, enligt Herthnek.

– Det finns ett tak på en miljon kronor, där är vi inte än, för själv processen att ta fram profilen. Men det går i dag inte att säga vad den totala slutsumman blir, med byte av skyltar och liknande.

Inget är klart, inga beslut är fattade. Men när Skövde kommun gör om sin grafiska profil är det inte självklart att skyddshelgonet S:ta Elin – ett av Skövdes starkaste kännetecken – kommer att finnas kvar i profilen.

– Det vi har sagt i den här processen är att vi inte har låst oss vid något. Rent teoretiskt skulle det kunna innebära att Elin tas bort, men jag har svårt att tro att det blir så, säger kommunikationschefen Christina Herthnek.

Alla får tycka

Och när en ny grafisk profil ska tas fram är det inte bara politiker och tjänstemän som får tycka till. Även kommuninvånarna får komma till tals.

– På Matfestivalen kommer vi att ta emot synpunkter från allmänheten. Vad står Skövde för? Vilka egenskaper speglar Skövde? Vad är viktigt för Skövde? Alla tycker ju något om kommunen och många har säkert åsikter om en ny grafisk profil.

På Matfestivalen kan intresserade också anmäla sig till en invånardialog i samma ämne som genomförs senare i höst.

Skövde kommuns nuvarande grafiska profil togs fram 2001. Sedan dess har mycket hänt – nu är det dags för en ny anser kommunen.

Den politiska ledningen har slagit fast att koncerntillhörigheten behöver stärkas. Därför ska den nya grafiska profilen även tydliggöra att de kommunala bolagen tillhör koncernen.

”Viktigt att förnya”

– Att förnya den grafiska profilen är jätteviktigt. I dag är Skövdes budskap spretigt. För att stärka varumärket Skövde är det nödvändigt att spegla hur Skövde ser ut idag.

Efter en upphandling under våren står det klart att det är reklambyrån Infab Vitamin, med kontor i Skåne, som ska hjälpa kommunen att ta fram den nya profilen. Nu fortsätter processen.

– Kanske kan vi presentera ett förslag i oktober, i så fall kan ett beslut fattas i kommunfullmäktige i december.

Bytet av den grafiska profilen ska ske successivt under ett par år, med start någon gång efter nyår. Kostnaden för att ta fram den nya profilen är inte helt lätt att precisera, enligt Herthnek.

– Det finns ett tak på en miljon kronor, där är vi inte än, för själv processen att ta fram profilen. Men det går i dag inte att säga vad den totala slutsumman blir, med byte av skyltar och liknande.