21 aug 2015 06:00

21 aug 2015 06:00

EU-pengar till forskning

HÖGSKOLAN: Vill möta samhällsproblem

Högskolan, med flera parter, ansöker nu om EU-pengar för att stärka näringslivet och den offentliga sektorn i Skaraborg.
Bland annat ska man simulera ambulansverksamhet och vård i hemmet för att öka patientsäkerheten.

Under en längre tid har Högskolan i Skövde förberett för ett antal ansökningar om medel från EU. Dels gäller det EU:s strukturfonder och dels programmet Horisont 2020.

Värt 20 miljoner

När det gäller strukturfonderna skickas ansökan till Tillväxtverket, som administrerar ansökningarna, i mitten av september. Totalkostnaden för projektet ligger på cirka 20 miljoner kronor och om den godkänns betalar fonderna 40 procent.

Högskolan är huvudsökande och samarbetar med regionen, kommunalförbundet och näringslivet.

Vill locka företag

– Vi vill etablera en samverkansplattform som ska stärka den offentliga sektorn och näringslivet. Vi vill möta de samhällsproblem som finns, utveckla företagen i Skaraborg och även locka nya företag hit, förklarar Dennis Larsson, ansvarig för högskolans EU-satsning.

För att nå dit ska behoven noga analyseras men redan nu nämner Dennis ett antal demonstratormiljöer där man kan göra olika simuleringar.

– Vi har tidigare jobbat med sophantering men vi kan även göra digitala simuleringar när det gäller hållbara transporter, miljömässigt sett. Vi kan bygga upp gemensamma miljöer där forskare och företag kan testa projekt.

– Vi kan också undersöka hur man hanterar patientjournaler på ett säkert sätt, hur sjukvården i ambulanser kan utvecklas samt hur vård i hemmen kan bli säkrare, något som är viktigt för kommunerna.

– Man kan testa hur man kan utforma vårdmiljön och hur man kan använda teknisk utrustning så att allt blir säkert, både för patienten och vårdaren.

Projektet löper över tre år, svar från Tillväxtverket kommer under hösten och vid ett positivt svar kan man starta redan i januari. Exakt hur övriga kostnader ska fördelas är inte helt klart, förutom att näringslivet står för 30 procent.

När det gäller Horisont 2020 har högskolan satsat 20 miljoner kronor för att möjliggöra för forskare att forska samt att skriva ansökningar. Målet är att få in 25 miljoner per år men det återstår att se. Ansökningarna skickas löpande och under hösten kan besked komma.

– De projekten sker i samarbete med andra aktörer i Europa och det handlar om samarbete mellan olika länder. Även de kommer att använda demonstratormiljöer och när vi bygger upp dem blir det lättare att få Horisont-pengar.

Under en längre tid har Högskolan i Skövde förberett för ett antal ansökningar om medel från EU. Dels gäller det EU:s strukturfonder och dels programmet Horisont 2020.

Värt 20 miljoner

När det gäller strukturfonderna skickas ansökan till Tillväxtverket, som administrerar ansökningarna, i mitten av september. Totalkostnaden för projektet ligger på cirka 20 miljoner kronor och om den godkänns betalar fonderna 40 procent.

Högskolan är huvudsökande och samarbetar med regionen, kommunalförbundet och näringslivet.

Vill locka företag

– Vi vill etablera en samverkansplattform som ska stärka den offentliga sektorn och näringslivet. Vi vill möta de samhällsproblem som finns, utveckla företagen i Skaraborg och även locka nya företag hit, förklarar Dennis Larsson, ansvarig för högskolans EU-satsning.

För att nå dit ska behoven noga analyseras men redan nu nämner Dennis ett antal demonstratormiljöer där man kan göra olika simuleringar.

– Vi har tidigare jobbat med sophantering men vi kan även göra digitala simuleringar när det gäller hållbara transporter, miljömässigt sett. Vi kan bygga upp gemensamma miljöer där forskare och företag kan testa projekt.

– Vi kan också undersöka hur man hanterar patientjournaler på ett säkert sätt, hur sjukvården i ambulanser kan utvecklas samt hur vård i hemmen kan bli säkrare, något som är viktigt för kommunerna.

– Man kan testa hur man kan utforma vårdmiljön och hur man kan använda teknisk utrustning så att allt blir säkert, både för patienten och vårdaren.

Projektet löper över tre år, svar från Tillväxtverket kommer under hösten och vid ett positivt svar kan man starta redan i januari. Exakt hur övriga kostnader ska fördelas är inte helt klart, förutom att näringslivet står för 30 procent.

När det gäller Horisont 2020 har högskolan satsat 20 miljoner kronor för att möjliggöra för forskare att forska samt att skriva ansökningar. Målet är att få in 25 miljoner per år men det återstår att se. Ansökningarna skickas löpande och under hösten kan besked komma.

– De projekten sker i samarbete med andra aktörer i Europa och det handlar om samarbete mellan olika länder. Även de kommer att använda demonstratormiljöer och när vi bygger upp dem blir det lättare att få Horisont-pengar.