21 aug 2015 18:47

21 aug 2015 18:47

LRF:s ris och ros till förslaget om naturbruksskolor

LRF Västra Götaland ger sin syn på förslaget om hur naturbruksutbildningarna ska förändras för framtiden.

Man menar att det inte är bra att fortsätta utan förändringar och att LRF ”i grunden är positivt till att regionen vill fortsätta att driva kvalificerad utbildning inom jord- och skogsbruk och värdesätter särskilt att förslaget, trots att det totalt sett är en inbromsning, innehåller tydliga ambitioner inom viktiga utvecklingsfält.” Det skriver Sofia Karlsson, ordförande för LRF Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Man anser att det är viktigt att det kommer ett beslut i frågan nu eftersom osäkerheten som rått de senaste åren har lett till vikande sökandetal.

Men LRF har även invändningar mot förslaget. Bland annat att koncentrationen till en plats är en för stark inbromsning. Man anser även att det är begränsande att den skola som föreslås för jordbruksutbildningar är en rent ekologiskt driven skola eftersom utbildningen måste kunna ske även inom det konventionella jordbruket.

LRF vill att förslaget ska omfatta två jordbruksskolor och en skogsbruksskola samt en kvalificerad sammanhållen vuxenutbildning.

Man menar att det inte är bra att fortsätta utan förändringar och att LRF ”i grunden är positivt till att regionen vill fortsätta att driva kvalificerad utbildning inom jord- och skogsbruk och värdesätter särskilt att förslaget, trots att det totalt sett är en inbromsning, innehåller tydliga ambitioner inom viktiga utvecklingsfält.” Det skriver Sofia Karlsson, ordförande för LRF Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Man anser att det är viktigt att det kommer ett beslut i frågan nu eftersom osäkerheten som rått de senaste åren har lett till vikande sökandetal.

Men LRF har även invändningar mot förslaget. Bland annat att koncentrationen till en plats är en för stark inbromsning. Man anser även att det är begränsande att den skola som föreslås för jordbruksutbildningar är en rent ekologiskt driven skola eftersom utbildningen måste kunna ske även inom det konventionella jordbruket.

LRF vill att förslaget ska omfatta två jordbruksskolor och en skogsbruksskola samt en kvalificerad sammanhållen vuxenutbildning.