23 aug 2015 19:29

23 aug 2015 19:29

KK-stiftelsen bidrar till nya projekt

KK-stiftelsen beviljar 74 miljoner kronor till sex forskningsprojekt. Högskolan i Skövde är ett av lärosätena som får bidrag.

KK-stiftelsen bidrar till forskning i samverkan med industrin och Högskolan i Skövde får 14,7 miljoner kronor till ett projekt där nya optimeringsmetoder kombineras med systematisk datainsamling och används som beslutstöd i industriell produktion. Volvo, IKEA, Paroc, Intersystems och ABB är samverkanspartners.

Dessa så kallade Synergi-projekt kommer att ha stor betydelse för svensk industri, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Övriga lärosäten som får bidrag är Örebro universitet, Malmö högskola, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. Lärosätena har beviljats mellan 9,6 och 14,8 miljoner kronor för respektive forskningsprogram. Tillsammans med lärosätenas egna insatser uppgår varje projekts totala värde till mellan 20 och 33 miljoner kronor.

Projekten är treåriga.

KK-stiftelsen bidrar till forskning i samverkan med industrin och Högskolan i Skövde får 14,7 miljoner kronor till ett projekt där nya optimeringsmetoder kombineras med systematisk datainsamling och används som beslutstöd i industriell produktion. Volvo, IKEA, Paroc, Intersystems och ABB är samverkanspartners.

Dessa så kallade Synergi-projekt kommer att ha stor betydelse för svensk industri, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Övriga lärosäten som får bidrag är Örebro universitet, Malmö högskola, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. Lärosätena har beviljats mellan 9,6 och 14,8 miljoner kronor för respektive forskningsprogram. Tillsammans med lärosätenas egna insatser uppgår varje projekts totala värde till mellan 20 och 33 miljoner kronor.

Projekten är treåriga.