24 aug 2015 20:00

24 aug 2015 20:25

Svårt för polisen att klara upp pyromandåd

De många anlagda bränderna, bland annat på förskolan Skogen och det gamla stationshuset i Forntidsbyn, är svåra att utreda.
– Vi lär inte lösa brotten i nuläget, mer än den anlagda branden i ett vindskydd, säger Tony Johansson, Skövdepolisen.

Ett flertal bränder drabbade Skövde under våren och försommaren: I början av maj eldhärjades ett vindskydd på Billingen, några dagar senare förstördes två ödehus vid Åsbotorpsjön, några veckor senare totalförstördes en fastighet i Hökaberg Sjogerstad, i början av juni blev stora delar av Skogens förskola i Skultorp förstörd och ett par dygn senare totalförstördes stationshuset i Fornbyn i Skultorp.

Delgiven misstanke

I mitten av juni var det dags igen – ett vindskydd på Billingen eldhärjades.

Och i nuläget är det bara just den sista anlagda branden som polisen har kommit hela vägen i utredning. En person har delgetts misstanke i ärendet.

– Det fanns vittnen och därför kom vi i mål med den utredningen, säger Tony Johansson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Men han har inga stora förhoppningar om att man ska kunna knyta en gärningsman till de övriga bränderna.

”Svårutrett”

– Tyvärr är anlagda bränder svårutredda. Det är svårt att knyta personer till de brotten, det handlar nästan uteslutande om att ta någon på bar gärning eller att få tips. Utredningarna finns kvar givetvis, men i nuläget tror jag inte att vi löser dem.

Polisen har hört ett antal personer och kan konstatera att sedan dess har det inte anlagts någon ny brand.

Delaktiga i brotten

– Vi är övertygade om att några av dem vi har hört har haft del i bränderna, eller i vart fall känt till något om det, och förhoppningsvis tänkt till.

– Vi är åtminstone nöjda med att det inte fortsatt. Bränder kan ju leda till mycket allvarliga situationer.

Ett flertal bränder drabbade Skövde under våren och försommaren: I början av maj eldhärjades ett vindskydd på Billingen, några dagar senare förstördes två ödehus vid Åsbotorpsjön, några veckor senare totalförstördes en fastighet i Hökaberg Sjogerstad, i början av juni blev stora delar av Skogens förskola i Skultorp förstörd och ett par dygn senare totalförstördes stationshuset i Fornbyn i Skultorp.

Delgiven misstanke

I mitten av juni var det dags igen – ett vindskydd på Billingen eldhärjades.

Och i nuläget är det bara just den sista anlagda branden som polisen har kommit hela vägen i utredning. En person har delgetts misstanke i ärendet.

– Det fanns vittnen och därför kom vi i mål med den utredningen, säger Tony Johansson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Men han har inga stora förhoppningar om att man ska kunna knyta en gärningsman till de övriga bränderna.

”Svårutrett”

– Tyvärr är anlagda bränder svårutredda. Det är svårt att knyta personer till de brotten, det handlar nästan uteslutande om att ta någon på bar gärning eller att få tips. Utredningarna finns kvar givetvis, men i nuläget tror jag inte att vi löser dem.

Polisen har hört ett antal personer och kan konstatera att sedan dess har det inte anlagts någon ny brand.

Delaktiga i brotten

– Vi är övertygade om att några av dem vi har hört har haft del i bränderna, eller i vart fall känt till något om det, och förhoppningsvis tänkt till.

– Vi är åtminstone nöjda med att det inte fortsatt. Bränder kan ju leda till mycket allvarliga situationer.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.