25 aug 2015 09:00

25 aug 2015 09:23

Garpadammen rensas och får högre vattennivå

I dagarna rensas Garpadammen på sediment, material som sjunker ner genom vattnet och samlats på botten. Samtidigt blir det en satsning för att höga vattennivån.

När det regnar mycket är meningen att nivån i Garpadammen ska kunna stiga, men på grund av den mängsdsediment som finns på botten är det i dagsläget svårt.

– Det kommer ta några dagar att gräva ur all sediment, och sedan ska vi även höja den nuvarande vattennivån med ungefär tio centimeter, säger Annika Holmén, kommunens VA-chef.

– Dammen ska ha tillräckligt med vatten för att fåglarna ska vilja vara där, och den senaste tiden har det varit gränsfall, säger hon.

I samband med sedimentgrävningen ska även kanterna snyggas till, efter att ha förstörts då vattenytan vid tillfällen har varit för hög.

När det regnar mycket är meningen att nivån i Garpadammen ska kunna stiga, men på grund av den mängsdsediment som finns på botten är det i dagsläget svårt.

– Det kommer ta några dagar att gräva ur all sediment, och sedan ska vi även höja den nuvarande vattennivån med ungefär tio centimeter, säger Annika Holmén, kommunens VA-chef.

– Dammen ska ha tillräckligt med vatten för att fåglarna ska vilja vara där, och den senaste tiden har det varit gränsfall, säger hon.

I samband med sedimentgrävningen ska även kanterna snyggas till, efter att ha förstörts då vattenytan vid tillfällen har varit för hög.