25 aug 2015 06:00

25 aug 2015 07:43

Inget lönelyft att vänta för lärarna

Politiker kommenterar löneläget

Enligt Skövde kommuns egen lönekartläggning är lärarlönerna lägre här än i många av grannkommunerna.
– Det är inte bara lönen, det är många problem som hänger ihop, säger kommunalrådet Marie Ekman (S).

I Undersökningen jämfördes medianlönerna för lärarna i Skövde med 13 andra kommuner. Skövde hade överlag bland de lägsta lönerna för alla lärargrupper och allra sämst till låg stadens förskolelärare.

Politiker överrens

Marie Ekman (S) och Leif Walterum (C) har ganska lika uppfattningar om lönerna.

De tycker det är beklagligt att Skövde hamnar så långt ner på listorna, samtidigt som de understryker att för mycket fokus ligger på just den frågan.

– Vi kan attrahera lärarna med andra saker, säger Marie Ekman.

I stället för att höja lönerna erbjuder kommunen sina anställda andra förmåner.

– De kan löneväxla, göra bruttolöneavdrag för personalbil, simma gratis på arenan, de har tillgång till gym och tidig rehabilitering, säger Leif Walterum.

Att staden växer är också en fördel, det gör den mer attraktiv att arbeta på trots att lönerna är lite lägre.

– Skövde växer då följer det med så mycket annat positivt och då väljer folk att jobba här, säger Marie Ekman.

Nytt problem

Enligt de två kommunalråden har det aldrig varit svårt att rekrytera personal till stadens skolor och förskolor. Det är först nu som den trenden börjar vända.

– Före sommaren sa man att det blivit svårare men man tillsätter ändå tjänsterna, säger Leif Walterum.

Utvecklingen oroar ändå politikerna men hur det ska få bukt med problemet återstår att se. De som arbetar med frågorna ska titta närmare på undersökningen, jämföra resultaten med fler kommuner och komma med förslag på vad som kan göras och var det i så fall skulle kosta.

– Vi har redan enormt stora kostnader. Det behövs ett bra underlag för att göra rätt prioriteringar, säger Maria Ekman.

Det kan bli tal om punktsatsningar, där ett fåtal löner höjs för att underlätta personalrekryteringen.

Påverkar andra

Skulle lönerna höjas för mycket uppstår en annan problematisk situation. Det skulle kunna påverka de närliggande, mindre städerna, negativt.

– Vi sitter i ett läge där vi som kommun inte ska konkurrera ut småkommunerna runt omkring, säger Leif Walterum.

På de mindre orterna finns det färre andra saker att erbjuda då är det viktigt att de kan betala lärarna mer.

I Skövde byggs barnomsorgen ständigt ut. Att både utöka personalstyrkan och höja lönerna skulle kosta alldeles för mycket, pengar som skulle behöva tas från något annat.

– Det väntar kärvare tider för ekonomin, jag har väldigt svår att se vart vi skulle ta de pengarna ifrån, säger Leif Walterum.

Andra åsikter

Lärarfacken har länge kritiserat läget i kommunen men att gå deras löneanspråk till mötes är helt uteslutet.

– Ingen kommun klarar av att matcha det, 90 procent av våra kostnader är för personal, säger Marie Ekman.

Fackens argument, att de som har Skövde kommun som arbetsgivare skulle söka sig till andra orter som betalar mer, oroar ännu inte de båda kommunalråden.

– Vi har enstaka som har valt att gå till andra kommuner men vi har också lärare som kommer hit, säger Leif Walterum.

I Undersökningen jämfördes medianlönerna för lärarna i Skövde med 13 andra kommuner. Skövde hade överlag bland de lägsta lönerna för alla lärargrupper och allra sämst till låg stadens förskolelärare.

Politiker överrens

Marie Ekman (S) och Leif Walterum (C) har ganska lika uppfattningar om lönerna.

De tycker det är beklagligt att Skövde hamnar så långt ner på listorna, samtidigt som de understryker att för mycket fokus ligger på just den frågan.

– Vi kan attrahera lärarna med andra saker, säger Marie Ekman.

I stället för att höja lönerna erbjuder kommunen sina anställda andra förmåner.

– De kan löneväxla, göra bruttolöneavdrag för personalbil, simma gratis på arenan, de har tillgång till gym och tidig rehabilitering, säger Leif Walterum.

Att staden växer är också en fördel, det gör den mer attraktiv att arbeta på trots att lönerna är lite lägre.

– Skövde växer då följer det med så mycket annat positivt och då väljer folk att jobba här, säger Marie Ekman.

Nytt problem

Enligt de två kommunalråden har det aldrig varit svårt att rekrytera personal till stadens skolor och förskolor. Det är först nu som den trenden börjar vända.

– Före sommaren sa man att det blivit svårare men man tillsätter ändå tjänsterna, säger Leif Walterum.

Utvecklingen oroar ändå politikerna men hur det ska få bukt med problemet återstår att se. De som arbetar med frågorna ska titta närmare på undersökningen, jämföra resultaten med fler kommuner och komma med förslag på vad som kan göras och var det i så fall skulle kosta.

– Vi har redan enormt stora kostnader. Det behövs ett bra underlag för att göra rätt prioriteringar, säger Maria Ekman.

Det kan bli tal om punktsatsningar, där ett fåtal löner höjs för att underlätta personalrekryteringen.

Påverkar andra

Skulle lönerna höjas för mycket uppstår en annan problematisk situation. Det skulle kunna påverka de närliggande, mindre städerna, negativt.

– Vi sitter i ett läge där vi som kommun inte ska konkurrera ut småkommunerna runt omkring, säger Leif Walterum.

På de mindre orterna finns det färre andra saker att erbjuda då är det viktigt att de kan betala lärarna mer.

I Skövde byggs barnomsorgen ständigt ut. Att både utöka personalstyrkan och höja lönerna skulle kosta alldeles för mycket, pengar som skulle behöva tas från något annat.

– Det väntar kärvare tider för ekonomin, jag har väldigt svår att se vart vi skulle ta de pengarna ifrån, säger Leif Walterum.

Andra åsikter

Lärarfacken har länge kritiserat läget i kommunen men att gå deras löneanspråk till mötes är helt uteslutet.

– Ingen kommun klarar av att matcha det, 90 procent av våra kostnader är för personal, säger Marie Ekman.

Fackens argument, att de som har Skövde kommun som arbetsgivare skulle söka sig till andra orter som betalar mer, oroar ännu inte de båda kommunalråden.

– Vi har enstaka som har valt att gå till andra kommuner men vi har också lärare som kommer hit, säger Leif Walterum.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.