25 aug 2015 21:00

25 aug 2015 21:23

Öppet hus på Kultomten för särskolans familjer

Lundenskolan Lindens projekt ”Häst för alla” vid Kultomten har fått stipendiepengar från flera aktörer.

– Det här gör att vi kan växla upp projektet så att fler kan inkluderas i en fritidssysselsättning, säger Anita Jakobsson.

Hon är personal på grundsärskolan Lundenskolan Linden. Under de senaste åren har elever kunnat rida i mindre skala med stöd från Cajsa Bolins stiftelse.

– Och vi har ett väldigt bra samarbete med Skövde ryttarförening, säger Merja Repo.

Redan på söndag är det öppet hus för elever på grundsärskolan och gymnasiesärskolans familjer.

– Vi ser vilka positiva effekter det har att visas bland djur och att man får vara i ett nytt sammanhang.

Särskolans ambition med häst för alla att täcka in de fem ämnesområdena, motorik, kommunikation, estetisk verksamhet, verklighetsuppfattning och vardagskunskap.

En av eleverna som älskar att ta en ridtur på någon av Kultomtens hästar är Maja 14 år. Hon är även med i en ridgrupp en dag i veckan på Kultomten, med LSS-stöd.

– Hon blir mycket lugnare när hon är uppe på hästryggen. Flera elever har börjat rida sedan de testat, säger Anita Jacobsson.

Skandia är en av dem som skänkt pengar, 15 000 kronor, genom sin fond Idéer för livet.

– Vi vill motverka utanförskap och stötta lokala eldsjälar. Det här passar som handen i handsken med våra stadgar, säger Anders Rask.

Övriga som skänkt pengar till projektet är Lions, Kajsa Bolins stiftelse och Bengt Daréns fond och Arne Lorentzons stipendie för entreprenörskap i skolan. Ännu fler till familjedagen.

Hon är personal på grundsärskolan Lundenskolan Linden. Under de senaste åren har elever kunnat rida i mindre skala med stöd från Cajsa Bolins stiftelse.

– Och vi har ett väldigt bra samarbete med Skövde ryttarförening, säger Merja Repo.

Redan på söndag är det öppet hus för elever på grundsärskolan och gymnasiesärskolans familjer.

– Vi ser vilka positiva effekter det har att visas bland djur och att man får vara i ett nytt sammanhang.

Särskolans ambition med häst för alla att täcka in de fem ämnesområdena, motorik, kommunikation, estetisk verksamhet, verklighetsuppfattning och vardagskunskap.

En av eleverna som älskar att ta en ridtur på någon av Kultomtens hästar är Maja 14 år. Hon är även med i en ridgrupp en dag i veckan på Kultomten, med LSS-stöd.

– Hon blir mycket lugnare när hon är uppe på hästryggen. Flera elever har börjat rida sedan de testat, säger Anita Jacobsson.

Skandia är en av dem som skänkt pengar, 15 000 kronor, genom sin fond Idéer för livet.

– Vi vill motverka utanförskap och stötta lokala eldsjälar. Det här passar som handen i handsken med våra stadgar, säger Anders Rask.

Övriga som skänkt pengar till projektet är Lions, Kajsa Bolins stiftelse och Bengt Daréns fond och Arne Lorentzons stipendie för entreprenörskap i skolan. Ännu fler till familjedagen.

  • Rikard Jansson