25 aug 2015 06:00

25 aug 2015 06:00

Skas gör undantag från bemmaningsstoppet

Tillåter sjuksköterskor från bemanningsföretag

Skaraborgs sjukhus gör ett undantag från stoppet att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag.
– Det finns hot mot både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger sjukhusdirektören Lars Johansson.

Från och med första oktober har regionen ett principiellt stopp för att använda sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Om någon enhet ändå vill plocka in hjälp så måste förvaltningschefen godkänna det.

Efter beslutet så har Skas direktör Lars Johansson sagt nej till ansökningar från intensiven och kirurgen. De har uppmanats hitta andra lösningar.

Däremot har vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Skövde fått klartecken att plocka in två specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor från 1 september till och med 15 december.

– Läget är allvarligt, det finns hot mot både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Lars Johansson.

Han tillägger:

– Vi måste hålla psykiatrin under armarna. Den är på god väg att klara sig utan personal från bemanningsföretag. De har rekryterat folk, men det dröjer innan alla är i tjänst. Från och med första februari kommer samtliga hyrläkare att vara utfasade.

Under våren hade enheten, som har flera patienter som väntar på en sjuksköterskekontakt, en sjukfrånvaro som pendlade mellan 20 och 25 procent. Vårdförbundet har begärt åtgärder, men avvaktar i väntan på vad arbetsgivaren gör.

”Sämre kontinuitet”

Jonas Andersson (FP), ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, betonar att det handlar om ett tjänstemannabeslut.

– Den medicinska säkerheten måste prioriteras, men jag förstår ansatsen. Problemet med bemanningsföretagen är att kontinuiteten blir sämre, det kommer in personal som inte känner verksamheten tillräckligt eller deltar i utvecklingen, funderar Andersson.

Från och med första oktober har regionen ett principiellt stopp för att använda sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Om någon enhet ändå vill plocka in hjälp så måste förvaltningschefen godkänna det.

Efter beslutet så har Skas direktör Lars Johansson sagt nej till ansökningar från intensiven och kirurgen. De har uppmanats hitta andra lösningar.

Däremot har vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Skövde fått klartecken att plocka in två specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor från 1 september till och med 15 december.

– Läget är allvarligt, det finns hot mot både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Lars Johansson.

Han tillägger:

– Vi måste hålla psykiatrin under armarna. Den är på god väg att klara sig utan personal från bemanningsföretag. De har rekryterat folk, men det dröjer innan alla är i tjänst. Från och med första februari kommer samtliga hyrläkare att vara utfasade.

Under våren hade enheten, som har flera patienter som väntar på en sjuksköterskekontakt, en sjukfrånvaro som pendlade mellan 20 och 25 procent. Vårdförbundet har begärt åtgärder, men avvaktar i väntan på vad arbetsgivaren gör.

”Sämre kontinuitet”

Jonas Andersson (FP), ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS, betonar att det handlar om ett tjänstemannabeslut.

– Den medicinska säkerheten måste prioriteras, men jag förstår ansatsen. Problemet med bemanningsföretagen är att kontinuiteten blir sämre, det kommer in personal som inte känner verksamheten tillräckligt eller deltar i utvecklingen, funderar Andersson.