26 aug 2015 18:08

26 aug 2015 18:19

Hjälper till att välja mat på rätt ställe

SKARABORG: Livsmedelskontroller blir mer tillgängliga

En webbkarta ska göra det enklare för allmänheten att se vilka restauranger som håller måttet.
– Vi vill hjälpa konsumenterna att göra rätt val, säger Sonja Lejmark, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg.

Miljösamverkan Östra Skaraborg gör varje år mängder av kontroller hos verksamheter som hanterar livsmedel.

För att allmänheten enklare ska kunna ta del av resultaten lanserar de en webbaserad karta på sin hemsida.

– Vi får väldigt många frågor emellanåt. I stället för att behöva ringa oss finns resultaten nu på hemsidan, säger informatören Inger Furhoff.

Punkterna berättar

Med hjälp av kartan går det att få reda på verksamhetens namn, adress, kommun, vilken typ av kontroll som har gjorts, när den gjordes och resultatet av den. Resultatet presenteras med kommentarerna med eller utan anmärkning.

Färska uppgifter

Det går bara att ta del av den senast gjorda inspektionen.

Är verksamheten nyöppnad kommer den med först efter att den första kontrollen är gjord, vilket brukar dröja ungefär en månad.

Till en början uppdateras uppgifterna en gång i veckan men så fort tekniken tillåter kommer det att göras dagligen.

Lätt att använda

Ett av målen var att göra kartan så enkelt som möjligt, den skulle ge en bra översikt utan för mycket svårförstådd information. Andra kommuner erbjuder liknande tjänster men deras system är mer omfattande.

– Storkommunerna har lagt över 100 000 kronor. Vi har lagt kaffepengar på en produkt som är minst lika bra, säger Peter Gustafson, ekonomi och IT ansvarig.

Han berättar att de har lagt ner mycket tid på den nya tjänsten men i pengar rör det sig om drygt 20 000 kronor.

Få reaktioner

De på Miljösamverkan Östra Skaraborg har skickat ut 650 vykort för att informera de berörda verksamheterna om den nya satsningen. Någon ha bett att få länka till kartan men annars har det varit ganska tyst.

Miljösamverkan Östra Skaraborg gör varje år mängder av kontroller hos verksamheter som hanterar livsmedel.

För att allmänheten enklare ska kunna ta del av resultaten lanserar de en webbaserad karta på sin hemsida.

– Vi får väldigt många frågor emellanåt. I stället för att behöva ringa oss finns resultaten nu på hemsidan, säger informatören Inger Furhoff.

Punkterna berättar

Med hjälp av kartan går det att få reda på verksamhetens namn, adress, kommun, vilken typ av kontroll som har gjorts, när den gjordes och resultatet av den. Resultatet presenteras med kommentarerna med eller utan anmärkning.

Färska uppgifter

Det går bara att ta del av den senast gjorda inspektionen.

Är verksamheten nyöppnad kommer den med först efter att den första kontrollen är gjord, vilket brukar dröja ungefär en månad.

Till en början uppdateras uppgifterna en gång i veckan men så fort tekniken tillåter kommer det att göras dagligen.

Lätt att använda

Ett av målen var att göra kartan så enkelt som möjligt, den skulle ge en bra översikt utan för mycket svårförstådd information. Andra kommuner erbjuder liknande tjänster men deras system är mer omfattande.

– Storkommunerna har lagt över 100 000 kronor. Vi har lagt kaffepengar på en produkt som är minst lika bra, säger Peter Gustafson, ekonomi och IT ansvarig.

Han berättar att de har lagt ner mycket tid på den nya tjänsten men i pengar rör det sig om drygt 20 000 kronor.

Få reaktioner

De på Miljösamverkan Östra Skaraborg har skickat ut 650 vykort för att informera de berörda verksamheterna om den nya satsningen. Någon ha bett att få länka till kartan men annars har det varit ganska tyst.