26 aug 2015 14:20

26 aug 2015 14:21

Skyltning även på finska

Ett kontaktcenter ska byggas i Skövde stadshus och med anledning av det har styrgruppen för finskt förvaltningsområde diskuterat frågan om skyltning på finska. Ärendet var uppe hos kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och där förslog man att kommunstyrelsen beslutar att skyltning bör ske även på finska. Det finns möjlighet att bekosta skyltarna med det riktade statsbidraget till Skövdes finska förvaltningsområde.

Ett kontaktcenter ska byggas i Skövde stadshus och med anledning av det har styrgruppen för finskt förvaltningsområde diskuterat frågan om skyltning på finska. Ärendet var uppe hos kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och där förslog man att kommunstyrelsen beslutar att skyltning bör ske även på finska. Det finns möjlighet att bekosta skyltarna med det riktade statsbidraget till Skövdes finska förvaltningsområde.