26 aug 2015 18:17

26 aug 2015 18:17

Vidareutbildning till barnmorska

REGIONEN: Efter krav från Skas

Från och med 2016 ingår barnmorskeutbildningen i regionens satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Sjuksköterskor kan vidareutbilda sig på halvtid och jobba på halvtid. Från och med nästa år kommer även barnmorskeutbildningen att vara ett alternativ, trots att det inte handlar om en specialistutbildning.

– Det är en egen yrkesutbildning, men det är brist på barnmorskor och därför finns den med, säger personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M).

Skaraborgs sjukhus tillhörde de som främst hade krav på att plocka med barnmorskeutbildningen.

Under 2014 finansierade regionen 113 platser, varav Skas har 18, för betald specialistutbildning. I år handlar det om 138 platser men fördelningen är inte helt klar. Till 2016 ökas den ekonomiska satsningen, från 45 till 60 miljoner.

– Hur många platser det blir beror på hur många som söker till olika utbildningar, men behovet är stort och vi är glada för förstärkningen, säger Gunilla Levén.

Utskottet fördelar hälften av platserna, den andra halvan sköter förvaltningarna och sjukhusen.

Sjuksköterskor kan vidareutbilda sig på halvtid och jobba på halvtid. Från och med nästa år kommer även barnmorskeutbildningen att vara ett alternativ, trots att det inte handlar om en specialistutbildning.

– Det är en egen yrkesutbildning, men det är brist på barnmorskor och därför finns den med, säger personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M).

Skaraborgs sjukhus tillhörde de som främst hade krav på att plocka med barnmorskeutbildningen.

Under 2014 finansierade regionen 113 platser, varav Skas har 18, för betald specialistutbildning. I år handlar det om 138 platser men fördelningen är inte helt klar. Till 2016 ökas den ekonomiska satsningen, från 45 till 60 miljoner.

– Hur många platser det blir beror på hur många som söker till olika utbildningar, men behovet är stort och vi är glada för förstärkningen, säger Gunilla Levén.

Utskottet fördelar hälften av platserna, den andra halvan sköter förvaltningarna och sjukhusen.