27 aug 2015 06:00

27 aug 2015 10:08

Föreslår avslag på SD-motion

Sverigedemokraterna yrkar i en motion att Skövde kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar (partiet menar tigga) på offentlig plats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

– Vi kan aldrig tala om för polismyndigheten vad den ska ge tillstånd för, kommenterar Katarina Jonsson (M).

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

– Vi kan aldrig tala om för polismyndigheten vad den ska ge tillstånd för, kommenterar Katarina Jonsson (M).