28 aug 2015 11:41

28 aug 2015 18:09

Bups arbetssätt väcker intresse

Nya metoder på export

Barn- och ungdomspsykiatrins nya arbetsätt med mellanvård sprider sig. Kollegorna i Växjö funderar på att jobba på samma sätt och besökte Skövde under torsdagen.

Mellanvård innebär, enkelt beskrivet, att personalen besöker barn och unga med psykisk ohälsa och behandlar dem i hemmiljön.

Bup vid Skaraborgs sjukhus har utvecklat arbetssättet och intresset från kollegor i landet är stor. Under torsdagen hade enheten besök från Växjö.

– De ska bygga upp mellanvård och tycker att vårt arbetssätt är intressant. Vi betonar att det är viktigt att jobba efter hela familjens behov, så att det håller över tid, säger psykiatrisjuksköterskan Anette Sannerfors och tillägger:

– Startar de upp med samma arbetssätt i Växjö ska vi bilda ett nätverk så att vi kan hjälpa varandra.

Anette och kollegan Åsa Lagerström har nominerats till Vårdförbundspriset. Enheten ska även föreläsa i Göteborg och Stockholm.

Patienttrycket är stort.

– Många familjer ringer och vill ha vår hjälp. Just nu har vi kö, men hoppas kunna utveckla det med mer personal.

Mellanvård innebär, enkelt beskrivet, att personalen besöker barn och unga med psykisk ohälsa och behandlar dem i hemmiljön.

Bup vid Skaraborgs sjukhus har utvecklat arbetssättet och intresset från kollegor i landet är stor. Under torsdagen hade enheten besök från Växjö.

– De ska bygga upp mellanvård och tycker att vårt arbetssätt är intressant. Vi betonar att det är viktigt att jobba efter hela familjens behov, så att det håller över tid, säger psykiatrisjuksköterskan Anette Sannerfors och tillägger:

– Startar de upp med samma arbetssätt i Växjö ska vi bilda ett nätverk så att vi kan hjälpa varandra.

Anette och kollegan Åsa Lagerström har nominerats till Vårdförbundspriset. Enheten ska även föreläsa i Göteborg och Stockholm.

Patienttrycket är stort.

– Många familjer ringer och vill ha vår hjälp. Just nu har vi kö, men hoppas kunna utveckla det med mer personal.