28 aug 2015 13:28

28 aug 2015 14:31

"Goda uppväxtvillkor"

Personutredning av mordmisstänkt

Personutredningen gällande den man som är misstänkt för att ha mördat Lisa Holm är klar. Där framkommer bland annat att han haft har haft goda uppväxtvillkor utan missförhållanden.

Den häktade 35-åringen är på sannolika skäl misstänkt för mordet på Lisa Holm i juni.

I den personutredning, som färdigställdes under torsdagen och nu har registrerats hos Skaraborgs tingsrätt i Skövde, säger Frivården Skövde, som utfört utredningen, att mannen är lugn och sansad och ger ett samlat intryck.

Han är tidigare ostraffad, både i Sverige och hemlandet Litauen. Han beskriver att han haft en bra uppväxt, trygg och förutsägbar, utan missförhållanden i form av missbruk eller våld.

Han kom till Sverige för fem år sedan för att arbeta och de senaste två åren som anställd på Kinnekulle. Mannens arbetsgivare där säger i samtal med utredarna att 35-åringen är arbetssam, noggrann, punktlig och fantastiskt duktig. Arbetsgivaren, liksom övriga kollegor, helt oförstående över situationen som uppstått och han är ”djupt, djupt berörd” över det som hänt.

Frivården att man inte har funnit någon känd historia av antisocialt beteende i form av tidigare samhällsingripanden. ”Det framkommer ingenting som tyder på ett mönster av aggressivitet, någon spännings- eller lustsökande personlighet, impulsivitet eller annat gränsöverskridande beteende. XX har heller inte uttryckt några kriminella tankemönster eller attityder/värderingar som stödjer kriminalitet”

Av det som framkommit i utredningen har inga riskhöjande faktorer för kriminalitet eller övervakningsbehov kunnat identifieras, säger frivården.

Den häktade 35-åringen är på sannolika skäl misstänkt för mordet på Lisa Holm i juni.

I den personutredning, som färdigställdes under torsdagen och nu har registrerats hos Skaraborgs tingsrätt i Skövde, säger Frivården Skövde, som utfört utredningen, att mannen är lugn och sansad och ger ett samlat intryck.

Han är tidigare ostraffad, både i Sverige och hemlandet Litauen. Han beskriver att han haft en bra uppväxt, trygg och förutsägbar, utan missförhållanden i form av missbruk eller våld.

Han kom till Sverige för fem år sedan för att arbeta och de senaste två åren som anställd på Kinnekulle. Mannens arbetsgivare där säger i samtal med utredarna att 35-åringen är arbetssam, noggrann, punktlig och fantastiskt duktig. Arbetsgivaren, liksom övriga kollegor, helt oförstående över situationen som uppstått och han är ”djupt, djupt berörd” över det som hänt.

Frivården att man inte har funnit någon känd historia av antisocialt beteende i form av tidigare samhällsingripanden. ”Det framkommer ingenting som tyder på ett mönster av aggressivitet, någon spännings- eller lustsökande personlighet, impulsivitet eller annat gränsöverskridande beteende. XX har heller inte uttryckt några kriminella tankemönster eller attityder/värderingar som stödjer kriminalitet”

Av det som framkommit i utredningen har inga riskhöjande faktorer för kriminalitet eller övervakningsbehov kunnat identifieras, säger frivården.